مشاهده / بستن موضوعات

ارائه الگویی جهت ارزیابی متریک های سند تشریح الزامات نرم افزار (SRS)

دسته بندی: کامپیوتر
1445 بازدید

ارائه الگویی جهت ارزیابی متریک های سند تشریح الزامات نرم افزار (SRS)

موفقيت نرم افزار به فاکتوهاي مهمي مانند تحويل به موقع طبق زمان و بودجه تعيين  شده و برآوردن نيازمندي هاي کیفی کاربران وابسته است. کیفیت نرم افزار معیار مهمی در تولید نرم افزار است که بهره وری و شکست ناپذیری نرم افزارها را افزایش می دهد. می توان گفت تضمین کیفیت مهمترین قانون و طرح در تولید یک نرم افزار است.از طرفی پس از تولید یک نرم افزار با کیفیت وارد مرحله نگهداری نرم افزار می شویم که حدود 50 تا 70 درصد از توسعه نرم افزار راشامل میشود.یکی از فاکتورهای مهم در انجام مرحله نگهداری وجود مستندات کامل و دقیق ازنیازمندیهای نرم افزار است.درواقع یکی از مهمترین چالشها در مهندسی نرم افزار فقدان متریک های استاندارد برای نوشتن سند مشخصات نیازمندی های نرم افزار در فاز مهندسی نیازمندی ها می باشد که باعث کیفیت پایین و غیر مفید بودن محصولات نرم افزاری می شود. در این رساله روشی جهت ارزیابی مستند سازی سند مشخصات نیازمندی های نرم افزار با استفاده از فرایند های مختلف استاندارد بین المللی فرایندهای چرخه حیات نرم افزار ISO/IEC 12207 ارائه شده است و با تکيه بر فرآيند مهندسي نيازمندي ها و درک کامل از ماهيت آن به بررسي و شناسايي مباحث مهم در مهندسي نيازمندي ها پرداخته و تاثير مستند سازی نیازمندی ها در مراحل آغازین چرخه حیات را مشخص مي¬کنيم. در ادامه به ارائه الگویی جهت ارزیابی سند تشریح نیازمندی های نرم افزار در فاز اول از چرخه حيات نرم افزار مي پردازيم. سپس با استفاده از الگوی پيشنهادي و با هدف کنترل و کاهش خطا با استفاده از متريک پيشنهادي، سعي در بهبود کیفیت نرم افزار در فاز اول از چرخه حيات و پس از انجام فرآيند مهندسي نيازمندي ها داريم.

 

 125صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 43000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

فهرست


فصل اول 9
مقدمه 9
1-1 تعريف مسئله 10
1-2 سؤال‌هاي تحقيق 13
1-3 سابقه تحقيق 13
1-4 ضرورت انجام تحقيق 14
1-5 فرضيه‌ها 15
1-6 هدف‌ها 16
1-8 جنبه جديد بودن و نوآوري طرح 16
1-9 روش انجام تحقيق 17
1-10 مراحل انجام تحقيق 18
1-11 ساختار پايان‌نامه 18
فصل دوم 19
ادبیات و پیشینه تحقیق 19
2-1 تاريخچه مهندسي نيازمنديها 21
2-2 تعريف نيازمندي 21
2-3 طبقهبندي نيازمنديها 22
2-4 ذينفعان 27
2-5 مهندسي نيازمنديها 29
2-6 دلايل اهميت مهندسي نيازمنديها 31
2-7 خلاصه فصل 35
فصل سوم 37
بررسي کارهاي انجام شده 37
3-1 مراحل مهندسي نيازمنديها 38
3-2 استخراج نيازمنديها 39
3-3 تحليل و مذاکرات نيازمنديها 42
3-4 مستندسازي نيازمنديها 46
3-5 تاييد اعتبار نيازمنديها 52
3-6 مديريت نيازمنديها 52
3-7 چگونگي انجام مهندسي نيازمنديها 54
فصل چهارم 56
الگوی پیشنهادی 56
4- 1 مقدمه 57
4- 2 اندازهگیری 59
4-3 استاندارد بین المللی فرایندهای چرخه حیات نرم افزار ISO/IEC 12207 62
4-4 اهداف الگوی پیشنهادی 63
4-5 الگوی پیشنهادی 63
6-4 استاندارد 12207 ISO/IEC به عنوان پایه الگو 68
4-7 ویژگیهای الگو 78
فصل پنجم 80
ارزیابی 80
5-1 مقدمه 81
5-2 آشنایی کلی با پروژه درخواستی شهرداری در شرکت سامانه ارتباطات الماس پارس 82
5- 3 متریکهای مدیریت 83
5- 4 متریکهای ریسک 84
5- 5 وزندهی به زیر متریکهای تعریفشده 84
5- 6 روند ارزیابی، تحلیل و نمایش نتایج 92
فصل ششم 111
بحث و نتیجهگیری 111
6-1 مقدمه 112
6-2 دستاورد پایاننامه 113
6-3 پیشنهادات آتی 114

 

 

-1 بیان مسئله
مفهوم نيازمندي يکي از اصول و مقدمات بحث مهندسي نيازمندي¬ها است [Zuse, 1991]. یک «نيازمندي» به اين صورت تعريف مي¬شود: «شرط يا قابليتي که بايد به منظور حل مسئله يا رسيدن به يک هدف تامين شود. يا يک شرط يا قابليت که بايد توسط سيستم يا مولفه سيستم به منظور برآورده ساختن يک قرارداد، استاندارد، توصيف يا ديگر مستندات رسمي اعمال شده تامين شود».
بطور معمول نيازمندي¬ها بصورت انتزاعي و غيرعملي آغاز مي¬شوند، از اين رو شناسايي اين موارد، بخش چالش برانگيزي است و مي¬توان گفت، شناسايي صحيح نيازمندي¬ها اولين قدم در موفقيت پروژه است. عموماً، مفهوم «نيازمندي¬ها» که در دامنه مهندسي نيازمندي¬ها مورد بحث است، اشاره به «آنچه که يک سيستم بايد انجام دهد و نه چگونگي انجام آن عمل» دارد.
اهميت زياد نيازمندي‏ها از اين گفته بروکس [Brooks & Fred P, 1986] کاملاً مشهود است: «سخت‏ترين بخش از سيستم نرم‏افزاري تصميم‏گيري دقيق در مورد چيزي است که بايد ساخته شود. هيچ بخش ديگري از کار به دشواري ايجاد نيازمندي‏هاي با جزئيات تکنيکي که شامل تمام واسط‏ها با افراد، ماشين و ساير سيستم‏هاي نرم‏افزاري باشد نيست. هيچ بخشي از کار اگر درست انجام نشود به اندازه اين بخش سيستم حاصل را فلج نمي‏کند. تصحيح بعدي هيچ بخش از کار، دشوارتر از اين مرحله نيست.» به عبارتي استخراج، تحليل و خوب نوشتن نيازمندي‏ها دشوارترين بخش از مهندسي نرم‏افزار است.
نيازمندي‏ها بايد توسط مشتريان، کاربران و کارپردازان و در کل ذينفعان يک محصول نرم‏افزاري و قبل از ايجاد نرم‏افزار تعيين شده و بر روي آن‏ها توافق حاصل شود. نيازمندي‏ها بيان مي‏کنند که نرم‏افزار بايد چه چيزي را و چگونه انجام دهد تا براي ذينفعان ارزش داشته باشد. چه چيز بودن نرم‏افزار نيازمندي‏هاي کارکردي را بيان مي‏کند که همان قابليت‏هاي نرم‏افزار هستند و چگونگي آن نيز نيازمندي‏هاي غيرکارکردي را مطرح مي‏کند که ويژگي‏ها، خصوصيات و کيفيت محصول نرم‏افزاري را نشان مي‏دهد. در حقيقت تعيين مي‏کند که محصول نرم‏افزاري چقدر خوب کار خود را انجام مي‏دهد و چه محدوديت‏هايي بر روي انتخاب‏هاي توسعه‏دهندگان در زمان طراحي و پياده‏سازي نرم‏افزار وجود دارد. تعاريف واسط‏هاي خارجي و ساير قيدها اين محدوديت‏ها را نشان مي‏دهند.
می¬توان نيازمندی¬ها را به دو گروه، نيازمندي¬هاي کارکردي و نيازمندي¬هاي غيرکارکردي تقسيم بندي کرد. بر اين اساس، نيازمندي¬هاي کارکردي، کارکردي که سيستم نرم¬افزاري قادر به انجام آن است را معلوم مي¬کند. از طرف ديگر نيازمندي¬هاي غيرکارکردي، کارکرد نيستند، بلکه کيفيت يا رفتار مورد انتظار کاربر است. چنين نيازمندي¬هايي سيستم را در حد عملياتي قابل¬قبولي، محدود مي¬کنند. براي مثال، يک نيازمندي غيرکارکردي مي¬تواند به اين صورت تعريف شود که، فرآيند احراز هويت بايد در چهار ثانيه يا کمتر انجام شود. نيازمندي¬هاي غيرکارکردي با بسياري از نيازمندي¬هاي کارکردي در ارتباط هستند. به هر حال بيان نيازمندي¬هاي غيرکارکردي بصورت کمّي بسيار چالش برانگيزتر و مهم¬تر از بيان نيازمندي¬هاي کارکردي است.
ولي عموماً توافق نظر بر روی طبقه¬بندی نیازمندی ها در سه سطح می¬باشد: «نيازمندي¬هاي محصول»، «نيازمندي¬هاي کاربر» و «نيازمندي¬هاي.................................

 

-2 سؤال‌هاي تحقيق
- مهندسی نیازمندی ها چیست وچه تاثیری روی محصول نرم افزاری دارد؟
- سند تشریح الزامات نرم افزار چیست ونقش آن در کیفیت محصول به چه اندازه است؟
- چه فاکتورهایی درسند تشریح الزامات نرم افزار باید وجود داشته باشد؟
- چه پارامتر هایی برای تهیه سند تشریح الزامات نرم افزار وجود دارد؟

1-3 سابقه تحقيق
واژه نيازمندي ها و مهندسي براي اولين بار توسط Alford در توسعه SREM ( Software Requirement Engineering Method ( در کنار هم به کار گرفته شد. در ابتدا مهندسي نيازمندي¬ها در سيستم¬هاي اطلاعاتي اعمال و از اين رو به سمت مباحث کاربردي و سازماني جهت¬گيری کرد. از آنجائيکه کلمه «مهندسي» ضميمه کلمه «نيازمندي¬ها» شد، تحقيقات مهندسي نيازمندي¬ها سعي در ترکيب رويکردهاي مهندسي با آنچه که بطور سنتي به عنوان تحليل سيستم شناخته مي¬شود، دارد. در حقيقت فعاليت¬هاي مهندسي نيازمندي¬ها تنها منحصر به تحليل و تعيين نيازمندي¬ها که در واقع اولين قدم در چرخه حيات توسعه نرم¬افراز محسوب مي¬شود، نيست. در دهه 1990، مهندسي نيازمندي¬ها به طور گسترده¬اي به عنوان فرآيند کليدي در چرخه حيات نرم¬افزار پذيرفته شد و دامنه مهندسي نيازمندي¬ها فراتر از موضوع تحليل سيستم پذيرفته شد. هم اکنون مهندسي نيازمندي¬ها کاملاً به عنوان يک نظام مستقر مورد پذيرش قرار گرفته است و شامل مهارت¬هاي مختلف، فرآيندها، روش¬ها، تکنيک¬ها و ابزار مي¬باشد.

1-4 ضرورت انجام تحقيق
کيفيت نرم¬افزار يک معيار بسيار مهم در موفقيت يا شکست پروژه است. کيفيت نرم¬افزار بصورت انطباق سيستم با انتظارات کاربرتعريف مي¬شود. يک محصول نرم¬افزاري موفق است اگر اهدافي که به منظور آن توسعه يافته است را برآورده کند. اما سوال اينجاست که هدف از نرم¬افزار چگونه تعريف مي¬شود، يک طراح چگونه بداند انتظار طراحي چه چيز را دارد؟ يک توسعه¬دهنده چگونه بداند انتظار توسعه چه چيز و آزمونگر چگونه بداند انتظار آزمودن چه چيز را دارد؟ مستند نيازمندي¬ها پاسخي به تمام سوالات مطرح شده مي¬باشد.[16] مستندات نيازمندي¬ها، هدف و انتظارت کاربر را بيان مي¬کنند. مي¬توان مستند نيازمندي¬ها را به عنوان حياتي¬ترين مستند چرخه حيات نرم¬افزار دانست زيرا پيشرفت پروژه و رديابي آن را مشخص کرده و کل فرآيند توسعه نرم-افزار و باقي مراحل از آن تبعيت مي¬کنند. حال که اهميت مستند نيازمندي مشخص شد نياز به فرآيندي براي فراهم کردن و پالايش نيازمندي¬ها مي¬باشد، چنين فرآيندي، فرآيند مهندسي نيازمندي¬ها مي¬باشد. مهندسي نيازمندي‏ها يک روش منظم و مبتني بر فرآيند براي تعريف، مستندسازي و نگهداري نيازمندي‏هاي نرم‏افزار در طول چرخه‏ي حيات نرم‏افزار است.
طبق نظريه زيو [13]«مهندسي نيازمندي¬ها شاخه¬اي از مهندسي نرم¬افزار است که در ارتباط با اهداف واقعي، توابع و محدوديت¬هاي سيستم¬هاي نرم¬افزاري است. همچنين درباره رابطه بين اين فاکتورها با خصوصيات دقيق رفتار نرم¬افزار و تکامل آنها در طول زمان مي¬باشد».
اين تعريف ماهيت مهندسي نيازمندي¬ها را به عنوان يک نظام چندبعدي انعکاس مي¬دهد و به دلايل متعددي جالب است. اولاًً، اهميت «اهداف دنياي واقعي» که موجب توسعه سيستم نرم-افزاري است را پررنگ مي¬کند. اين موارد، مسائل مربوط به «چرا» و «چگونگي» يک سيستم را نشان مي¬دهد. دوماً اين تعريف به «مشخصات دقيق» اشاره دارد. اين موارد پايه تحليل نيازمندي¬ها، تاييد اعتبار اينکه آيا واقعاً نيازمندي¬ها آن چيزي است که ذينفع خواسته است، تعريف و تعيين آنچه که طراحان بايد بسازند و تصديق اينکه آنها در زمان تحويل نيز همچنان به درستي عمل مي¬کنند و در نهايت اشاره به مشخصه « تکامل در طول زمان و در ميان خانواده نرم¬افزار»، بر وجود تغيير در جهان و نيز بر استفاده مجدد تاکيد دارد.
در واقع مهندسي نيازمندي¬ها تنها وابسته به مباحث و مسائل تکنيکي نمي¬باشد بلکه مباحث مديريتي، سازماني، اقتصادي و اجتماعي را نيز بازگو مي¬کند. از اين رو مهندسي نيازمندي¬ها منحصراً يک فرآيند نهايي نمي¬¬¬باشد بلکه بخشي از مراحل مهندسي نرم¬افزار است.

1-5 فرضيه‌ها
1. چرخه حیات نرم افزار بر اساس مدل و استانداردهای سازمان ISO میباشد
2. مهندسي نيازمندي¬ها فرآيندي است که در آن ذينفعان و نيازمندي¬هايشان تعيين مي-شود. پس از تعريف اهداف (کارهايي که بايد انجام شود) سيستم شناسايي شده و پس از نهايي شدن اين مراحل، تمام نيازمندي¬ها مستند شده و براي اعتبارسنجي، تصحيح و سپس پياده¬سازي آماده هستند.

1-6 هدف‌ها
هدف اصلي:
اهداف تحقيق را مي‌توان در قالب عناوين اصلي زير بيان نمود:
1. پیشنهاد الگویی برای ارزیابی متریک های سند تشریح الزامات نرم افزار
2. شناخت اهمیت وضرورت مهندسی نیازمندی ها
3. تعریف یک متریک استاندارد برای تهیه سند تشریح الزامات نرم افزار

اهداف فرعي:
1. جلوگيري از خطاهاي انساني که با عوامل مختلف به صورت تصاعدي افزايش مي‌يابد
2. کاهش ریسک
3. کاهش هزینه

1-7 كاربردهاي تحقيق
هر سازمان یا موسسه ای که قصد مکانیزه کردن سیستم خود را دارد از این الگو می تواند بهره گیرد.

1-8 جنبه جديد بودن و نوآوري طرح
ما در عصري زندگي مي‌کنيم که اساس آن بر پويايي و پيشرفت بنا شده است و سامانه‌هاي موثر ديروز به سختي به نياز‌هاي امروز ما پاسخ مي‌دهند و فناوري‌هاي نوين امروزي کارهاي دشوار ديروز را به فرآيندهاي چند ثانيه‌اي تبديل کرده‌اند، هر مدير با بصيرت و دورانديش امروزي همواره درصدد بهبود فرآيندها و افزايش مستمر کارايي سازمان خود است.
در کشور ما به جنبه‏ي پيچيدگي نرم‏افزار و مهندسی نیازمندی ها که از عوامل تعيين کننده در هزينه‏هاي توسعه و مخصوصا نگهداري نرم‏افزار است توجه چنداني نمي‏شود.
ما در این پایان نامه الگویی ارائه میدهیم که با استفاده از آن سندتشریح الزامات نرم افزار استاندارد سازی میشود واین امر باعث بالا رفتن کیفیت نرم افزار می شود و نیز این امر باعث کاهش ریسک وکاهش هزینه های ساخت نرم افزار می شود.

1-9 روش انجام تحقيق
مطالعه به روش کتابخانه‌اي و با مطالعه کتب، مقالات، اسناد و مدارک و تزهای کارشناسی ارشد و دکتری در مورد مطالب و موضوعات پیرامون طرح، استفاده از نقطه نظرات اساتید و خصوصا بهره‏گیری از نظرات استاد راهنما ومنابع ديگر مرتبط با موضوع مهندسی نیازمندی هاانجام گرفته که پس از تحليل و تشريح این موضوع، چارچوب و راه کار مورد نظر متناسب با فعاليت و عملکرد آن ارايه شده و ارزيابي مي‌گردد.
مطالعه و بررسي مقالات معتبر منتشر شده در زمينه‌ي مهندسی نیازمندی ها، ISO/IEC 12207،
جستجو در اينترنت و استفاده از سايت‌هايScienceDirect ,Elsevier ,IEEE ،springer وسايت‌هاي ديگري که مقالات پژوهشي ارايه مي‌دهند.
مطالعه مقالات و پايان نامه‌هاي ارايه شده در اين زمينه..................

..........................

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه : تنها , 43000 تومان

 

 

 

 

 

قیمت قبلی : 490000 ریال

قیمت جدید : 43000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *