مشاهده / بستن موضوعات

پیشنهاد الگویی برای پایش متریک های فرآیند تولید نرم افزار

دسته بندی: کامپیوتر
1765 بازدید

در صنعت نرم افزار پروژه های زیادی با شکست روبرو شده اند و یا زیان ده بوده اند. مهندس ها این صنعت همیشه به دنبال راه حل هایی برای کاهش این شکستها و رسیدن به بهره وری بیشتر بوده و هستند. به دلیل اینکه نرم افزار کالایی خاص ، بسیار متنوع و در کاربرد های مختلف است و هر روزه به دامنه این تنوع اضافه می شود. با توجه به حساسیت تولید نرم افزار باید فرآیندی مشخص و قابل تکرار برای تولید نرم افزار در یک مجموعه داشت که بتوان با آن تعداد مشخصی نیروی انسانی را در پروژه های گوناگون مدیریت کرد و بهترین بازدهی حاصل شود. البته باز هم باید توجه داشت که پروژه باید با کمترین ریسک ممکن شروع و به پایان برسد. مشکلات بسیاری ممکن است برای توسعه سیستم های نرم افزار به وجود آید که از جمله آن موارد زیر می باشد:
1- عدم درک مناسب از نیاز مشتری
2- طولانی شدن مدت پروژه و از دست رفتن بازار آن محصول
3- رقابت شدید بر سر بعضی از محصولات مانند سیستم های جامع اطلاعاتی
4- انتظارات بی جای مشتریان
5- پیچیدگی نرم افزار در طی فرآیند تولید
6- عدم تهیه مستندات مشخص
7- وابستگی به برنامه نویسان
8- انجام ندادن تست های مناسب
9- ناتوانی در تخمین زدن زمان کل پروژه
10- عدم امکان سنجی مناسب برای پروژه ها
حال برای رفع این موارد مهندس ها نرم افزار باید تعادلی بین سه فاکتور هزینه، زمان و کیفیت برقرار نمایند تا به بهترین نتیجه ممکن برسد .

 

 155صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد همراه با شکل و جداول قیمت 41000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

فهرست عناوین
فصـل 1 9
چرا نیاز به الگویی برای پایش متریک های فرآیند تولید نرم افزار می باشد 9
1-1مقدمه 10
1-2 کیفیت 11
1-3 هزینه 12
1-4 زمان 12
1-5 تست 13
1-6تست و مدلهای توسعه 13
1-7 استخراج نیازمندیها 14
1-8 چگونگی ارائه رویکردی برای پایش متریک های فرآیند تولید نرم افزار 15
فصل 2 17
مفاهیم اساسی تست و تولید نرم افزار 17
1-2 کیفیت نرم افزار 18
نیازمندی ها 21
طراحی 21
پیاده سازی 21
تست 22
توزیع و استقرار 22
آموزش و پشتیبانی 22
تضمین کیفیت نرم افزار 23
2-2 ISTQB 23
2-3 متریک های نرم افزاری 28
اهداف مربوط به آگاهی 29
اهداف مربوط به تغییر 29
اهداف معیار‌ها 30
2-4 تست نرم افزار 31
2-5 چرا تست نرم افزار مهم می باشد؟ 32
امروزه نرم افزار همه جا حضور دارد 32
کم کردن ضریب شکست در توسعه سیستم های نرم افزاری 32
تضمن کیفیت سیستم (بر اساس استاندارد ها و نیاز مشتری) 32
تعیین سطح کیفیت سیستم 33
بالا بردن سرعت توسعه سیستم 34
2-6 فرآیند توسعه نرم افزار 34
2-7 اندازه‌گیری و فرآیندهای اندازه‌گیری 35
2-8 ERP 36
ماژولهای متعارف 38
ساخت وتولید 38
مدیریت زنجیره‌ای ملزومات 38
مالی 38
پروژه 38
منابع انسانی 38
فصل 3 39
3-1 مقدمه 40
3-2 مدل آبشاری 41
فازها 43
فاز (A) امکان سنجی سیستم 43
اعتبار سنجی 44
فاز (B) استخراج نیازمندی های سیستم 44
اعتبارسنجی 44
فاز (C) طراحی محصول 44
تایید 45
فاز (D) طراحی جزئیات 45
تایید 45
فاز (E) نوشتن کد وپیاده سازی 45
تست اجزا 45
فاز (F) یکپارچه سازی 45
تائید محصول 45
فاز (G) اجرایی کردن 45
سیستم تست 46
فاز (H) عملیاتی و نگهداری 46
اعتبار سنجی مجدد 46
مدل آبشاری برای توسعه سیستم ERP 46
در فاز A : 46
در فاز B: 47
در فاز C : 47
در فاز D : 48
در فاز E : 48
در فاز F: 48
در فاز G: 48
در فاز H: 48
جمع بندی: 49
مدل آبشاری برای توسعه وب سایت یک شرکت تجاری 49
در فاز A : 49
در فاز B: 50
در فاز C : 50
در فاز D : 50
در فاز E : 50
در فاز F: 50
در فاز G: 51
در فاز H: 51
مدل آبشاری برای تولید نرم افزار کاربردی 51
در فاز A : 51
در فاز B: 52
در فاز C : 52
در فاز D : 52
در فاز E : 52
در فاز F: 52
در فاز G: 52
در فاز H: 52
جمع بندی: 53
متریکها 53
فاز (A) نیازمندی مشتری (امکان سنجی سیستم) 57
فاز (B) استخراج نیازمندی های سیستم 58
فاز (C) طراحی محصول 59
فاز (D) طراحی سطح پایین (طراحی جزئیات) 59
فاز (E) پیاده سازی قسمت ها 59
فاز (F) برنامه نویسی 59
فاز (E’) تست قسمت ها 59
فاز (D’) تستسطحپایین 60
فاز (C’) تست سطح بالا 60
فاز (B’) تست سطح بالا 60
فاز (A’) تست سطح بالا 60
فلش های b و c و d و e 60
مدل V برای توسعه سیستم ERP 61
مدل V برای توسعه وب سایت یک شرکت تجاری 61
مدل V برای تولید نرم افزار کاربردی 61
متریکها 62
3-4 مدل W 62
فازها و جدول متریک ها برای هر فاز 66
مدل W برای توسعه سیستم ERP 67
مدل Wبرای توسعه وب سایت یک شرکت تجاری 67
مدل W برای تولید نرم افزار کاربردی 68
متریکها 68
مزایا : 68
معایب: 68
3-5 مدل پروانه 68
فازها: 72
مدل پروانه ای برای توسعه سیستم ERP 72
مدل پروانه ای برای توسعه وب سایت یک شرکت تجاری 72
مدل پروانه ای برای تولید نرم افزار کاربردی 73
متریکها 73
مزایا : 73
فصل 4 74
پیشنهاد الگویی برای پایش متریک های فرآیند تولید نرم افزار 74
4-1 مقدمه 75
4-2 موازی کاری 75
4-3 تحویل نمونه به مشتری 76
4-4 مدل پیشنهادی 77
4-5 پارامترهای i و j و n 80
4-6 مدیریت انجام توسعه سیستم به صورت موازی 81
4-7 مدیریت انجام تست ها به صورت موازی 81
4-8 مدیریت انجام فعالیتها به صورت موازی 81
4-9 سطح بندی 82
فصل 5 83
بررسی الگویی پیشنهادی 83
5-1 مقدمه 84
5-2 سناریو توسعه سیستم ERP به وسیله مدل پیشنهادی 84
مشکل انجام فعالیت های موازی 85
5-3 سناریو توسعه وب سایت یک شرکت تجاری به وسیله مدل پیشنهادی 88
مشکل انجام فعالیت های موازی 89
مشکل تولید نمونه 91
5-4 سناریو توسعه برنامه کاربدی سناریو به وسیله مدل پیشنهادی 94
مشکل تولید نمونه 94
5-5 متریکها 97
نتیجه گیری و پیشنهادات 98
پیشنهادات 100
مراجع 101
لغت نامه 102
پیوست 1 105
پیوست 2 115
پیوست 3 125
پیوست 4 135
پیوست 5 145

 

فهرست شکل ها صفحه
شکل(1) مثلث تولید 11
شکل(2) بالا به بعضی از مشکلاتی که بالا گفتیم اشاره طنز آمیزی دارد. 15
شکل(3) ساختار آموزشی ISTQB 24
شکل(4) کشورهای عضو ISTQB و چگونگی ارتباط آنها با سازمان و موارد درسی 25
شکل (5) مقایسه ساختار آموزشیISTQBو ISEB 26
شکل(6) فرآیند تست نرم افزار ISTQB 27
شکل(7)فرآیند ISTQB در کنار فرآیند IEEE 28
شکل (8) اهداف معیارها 30
شکل (9) اهمیت کیفیت 33
شکل (10) مدل آبشاری 42
شکل (11) مدل V 54
شکل (12) مدل V و تست 56
شکل(13) فازها و جدول متریک ها برای هر فاز 57
شکل (14) مدل W 63
شکل (15) نسخه ای دیگر از مدل W 64
شکل (16) مدل W و تست 65
شکل (17) زمان بندی مدل W 66
شکل (18) مدل پروانه ای 69
شکل (19) بالهای مدل پروانه ای 70
شکل (20) مدل پروانه ای و تست 71
شکل (21) مجموعه ای از مجموعه ها 77
شکل(22) مدل پیشنهادی 79
شکل(23) ارتباط i , j, n در مدل پیشنهادی 80
شکل(24) سطح ها در مدل پیشنهادی 82
شکل(25) ERP 85
شکل(25) ساختار ERP پیش فرض 86
شکل(26) بررسی زمانی مدل پیشنهادی 87
شکل(27) ساختار وب سایت پیش فرض 89
شکل(28) بررسی زمانی مدل پیشنهادی برای وب سایت 90
شکل(29) بررسی پارامترهای مدل پیشنهادی برای وب سایت 92
شکل(30) بررسی ارتباطات مدل پیشنهادی برای وب سایت 93
شکل(31) بررسی پارامترهای مدل پیشنهادی برای برنامه کاربردی 95
شکل(32) بررسی ارتباطات مدل پیشنهادی برای برنامه کاربردی 96

 

 

-2 کیفیت
کیفیت یک کمیت نسبی می باشد. که در حقیقت وابسته به نیازهایی است که برای تولید سیستم مشخص شده است. هر چه سیستم نیاز های بیشتری را برآورده نماید و به آن چیزی که مد نظر مشتری است نزدیکتر باشد. کیفیت بهتری خواهد داشت و سیستم بی کیفیت سیستمی است که حداقل انتظارات مشتری را برآورده نکند و مشتری به نیازمندی های عملکردی و غیر عملکردی مد نظر خود نتواند برسد.
پس کیفیت شامل یک سری نیازهای عملکردی و غیر عملکردی می باشد که باید بنا به خاص مشتری رفع شود. اما اگر کیفیت مورد نظر مشتری حاصل نشود/......................

 

 

-3 هزینه
اولین عامل در هزینه برای تولید نرم افزار نیروی انسانی می باشد هر چه زمان بیشتری صرف شود دستمزد بیشتری باید به این نیروی انسانی داده شود و هر چه افراد متخصص تری به کار گرفته شوند، هم هزینه ها بالاتر خواهند رفت. اما دلیل دیگری که باعث می شود هزینه انجام کل پروژه از هزینه اولیه ای که پیش بینی شده بالاتر برود بروز خطا و مشکلات در سیستم می باشد. هر خطایی که نیاز به رفع داشته باشد سرباری بر هزینه ها خواهد داشت به طوری که در بسیاری از پروژه های نرم ...................

 

-4 زمان
معمولا پروژه های نرم افزاری بسیار زمان بر می باشند و یکی از چالش های اساسی مهندسها نرم افزار کاهش این زمان است، تا محصول در سریعترین زمان به دست مشتری برسد. این تلاش از همان اویل صنعت نرم افزار بوده و ادامه دارد. مثلا در همان اوایل برای اینکه برنامه نویسی ساده تر انجام شود سعی شود محیط کاربر پسند تری برای برنامه نویسان تهیه شود با اینکه باعث سربارهایی..................

 

-5 تست
برای رسیدن به کیفیت مناسب باید روی سیستم تست انجام شود. اما در فرآیند تولید هم می توان تست انجام داد. تست به دو صورت ایستا که بدون راه اندازی سیستم و بر اساس مستندات است و گویا که با اجرای سیستم و یا قسمتی از آن است انجام می پذیرد.
تقریبا در.................

 

-7 استخراج نیازمندیها
یکی از مشکلاتی اساسی که در بالا اشاره شد عدم فهم درست از نیازهای مشتری می باشد. این فهم نادرست ممکن است باعث نارضایتی هر دو طرف گردد. حال اینکه باید در صحبت با مشتری چه مواردی در نظر گرفته شود . در حقیقت چه معیارهایی مورد بررسی قرار بگیرد. چه مستنداتی تهیه شود. کدام مستندات باید توسط مشتری تایید گردد. اینها همه عواملی است که....................

 

-8 چگونگی ارائه رویکردی برای پایش متریک های فرآیند تولید نرم افزار
برای اینکه به توان مشکلاتی که گفته شود را به روشی مناسب تحلیل کرد. باید اول مفاهیم اولیه در این زمینه را تشریح و مشخص کرد که چه اهمیتی در این ساختار دارند. در فصل دوم این مفاهیم تشریح شده اند تا درک مناسبی از فصول بعد ایجاد شود. مثلا اگر درباره ساختار ISTQB توضیح داده شده است. به این دلیل است که جایگاه علمی آن در دنیای نرم افزار مشخص گردد و همچنین جایگاه آن در صنعت و آینده صنعت نرم افزار مشخص گردد . این کار برای این است که بعضی از مدل هایی که در آینده معرفی می شود توسط این انجمن هم تایید و تدریس می شود و یا اگر در فصل دوم به مفهوم متریک .................................

 

 

فصل 2
مفاهیم اساسی تست و تولید نرم افزار

1-2 کیفیت نرم افزار
درجه تطابق یک سیستم با نیازمندی های مشخص شده و نیازهای مشتری (یا کاربران) یا انتظارت آن ها، یکی از تعاریف رسمی کیفیت در نرم افزار است (۱). از این تعریف می توان دریافت که شناخت درست نیازمندی های یک سیستم نرم افزاری از مهمترین فاکتورهای تعیین کیفیت در یک محصول نرم افزاری است. در واقع نرم افزاری که به صورت دقیق بر اساس نیازهای مشتری (یا کاربران.....................

 

-3 متریک های نرم افزاری
فاکتورهای نرم‌افزاری، کیفیت را به مشخصه‌های مستقلی که به راحتی قابل تشخیص باشند، تقسیم‌بندی می‌کنند. فاکتورها تنها به صورت کیفی بیان می‌شوند و نمی‌توان آن‌ها را به صورت کمّی بیان نمود.
لرد كلوین فیزیک دان معروف انگلیسی گفته است: «وقتی می‌توانید آنچه را كه از آن صحبت می‌كنید، اندازه‌گیری كرده و بر حسب اعداد بیان كنید، درباره آن آگاهی دارید. اما وقتی نتوانید آن را اندازه بگیرید و بر حسب اعداد بیان نمایید، دانش شما ناقص است: ممكن است دانشی ابتدائی باشد ولی به سختی می‌توان آن را علم دانست.»
بنابر این گفته‌ و از آنجا که وجه تمایر میان مهارت صنعتی و نظام مهندسی در آن است که صنعتگران از روش‌های کیفی استفاده می‌کنند ولی نظام مهندسی مبتنی بر.....................

 

-8 ERP
ERPتمام داده‌ها و فرایندهای یک سازمان را در یک سیستم واحد جمع می‌کنند. یک سیستم ERP از اجزای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری متعددی برای دست یابی به این مجموعه عظیم اطلاعات استفاده می‌کند. یک عامل کلیدی در بیشتر سیستم‌های (ERP) استفاده از پایگاه داده واحد به منظور ذخیره سازی داده برای واحدهای (MoDules) مختلف سیستم است.
سیستم های ERP اصولا باید حداقل شامل ویژگی های زیر باشند:
• سیستمی یکپارچه که حداقل دو بخش مختلف یک شرکت و یا سازمان را بصورت یکنواخت و بدون نیاز به لینک چند نرم افزار پاسخ دهد.
• سیستمی یکپارچه که به صورت آنلاین، بدون تکیه بر به روز رسانی تناوبی و replicAtion اطلاعات را نگهداری میکند.
• سیستمی با یک پایگاه داده مشترک، که تمام اطلاعات برنامه ها و ماژول های کاربردی در آن ذخیره شده و قابل استفاده در تمامی بخشهای سیستم میباشند.
• سیستمی با نگاه مداوم و احساس یکنواخت در طول تمامی ماژولها
واژه ERP اصولا بر سیستم‌هایی که به منظور برنامه‌ریزی استفاده از منابع فروش طراحی شده‌اند دلالت می‌کند. اگر چه واژه مشتق ERP ریشه در محیط مصنوعی دارد، استفاده امروزی از ERP حوزه‌های وسیع‌تری را شامل می‌شود. سیستم‌های ERP بر حسب نوع، تلاش می‌کنند که همهٔ فعالیت‌های یک پایگاه یا سازمان را تحت پوشش قرار دهند (صرف نظر از ساختار سازمانی). به علاوه ممکن است این نکته مورد توجه قرار گیرد که یک بستهٔ نرم‌افزاری عموماً به منظور فراهم اوردن کارایی در بسته‌ای خاص است. بسته‌ای که تحت پوشش دو سیستم یا بیشتر است. از نظر فنی، یک بسته نرم‌افزاری که فعالیت‌های حسابداری و صورت حساب (لیست پرداخت) را تدارک می‌بیند، یک بسته نرم‌افزاری ERP نامیده می‌شود. با این وجود، واژه (ERP) نوعا برای کاربردهای بیشتر نیز به کار می‌رود. معرفی یک سیستم ERPبه منظور جایگزین کردن دو یا چند کارکرد مستقل است، که این امر نیاز به ارتباط خارجی که قبلا بین سیستم‌ها لازم بود را برطرف می‌سازد. همچنین مزایای دیگری را فراهم می‌کنند که ناشی از استاندارد سازی و نگهداشت پایین تر (یک سیستم به جای دو یا بیشتر) برای قابلیت گزارش دهی آسان تر (مانند این همه داده‌ها که نوعا در یک پایگاه داده نگهداری شود) نمونه‌هایی برای سیستم ERP شامل می‌شود: تولید، ملزومات، واحد مالی، مدیریت روابط مشتری(CRM)، منابع انسانی ومد..................................

 

فصل 3
مدل های تولید نرم افزار

3-1 مقدمه
در این فصل به مدلهای که در طول دوران صنعت نرم افزاری برای توسعه این سیستم ها بر اساس تست ارائه شده اند اشاره می شود. که این کارهای گذشته در طول زمان نیز مورد تجدید نظر هایی قرار گرفته اند، در این فصل سعی شده است که آخرین نسخه از این مدلها بررسی و تحیلی می شوند.
در این فصل مدل های زیر را بررسی می شود:
- مدل آبشاری
- مدل V
- مدلW
- مدل پروانه ای
در این بررسی ها هر مدل شرح خواهد داده شود و فازهای آن بررسی می شود. برای هر مدل سه سناریو پیش فرض برای توسعه سه سیستم ERP به عنوان یک پروژه بزرگ و یک وب سایت تجاری به عنوان یک پروژه متوسط و یک برنامه کاربردی ساده به عنوان یک پروژه کوچک توضیح داده می شود. در انتها نیز نشان داده می شود در هر فاز چه میزان به متریک ها توجه به عمل می آید. هدف از این بررسی ها به دست آوردن معایب و مزایا برای هر مدل خواهد بود.
همچنین در این فصل با توجه به توضیحات کاملی که برای هر مدل داده شده است به مقایسه مدل ها با هم نیز انجام خواهد شد. تمام این بررسی ها بنا به تحقیقات انجام ش.........................

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه : تنها , 41000 تومان

 

 

 

 

 

قیمت قبلی : 500000 ریال

قیمت جدید : 41000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *