بررسی رتبه بندی مسائل و مشکلات مددکاران اجتماعی در بیمارستان های دولتی

619 بازدید

پژوهشی که تحت عنوان بررسی و رتبه بندی مسائل و مشکلات مددکاران اجتماعی در بیمارستانهای دولتی در تهران عرضه می گردد دارای دو بخش است :

بخش اول: به مباحث نظری در مددکاری اجتماعی اختصاص دار که ابتدا به تعریف مددکاری، تعریف بیمارستان دولتی و سپس روشهای مددکاری می پردازد.

و بخش دوم که محقق پرسشنامه و اطلاعات را از جامعۀ آماری یعنی بیمارستان و نمونه ها که مددکاران اجتماعی این جامعه است ارتباط دارد و سپس به تفسیر و جمع بندی اطلاعات و داده ها می پردازد.

آنچه که موجب تشویق اینجانب به پژوهش در مورد مسائل و مشکلات مددکاران اجتماعی بیمارستان شده است دو علت داشت. علت اول کمبود شدید توجه به مسائل و مشکلات مددکاران اجتماعی و مخصوصاً مددکاران اجتماعی در بیمارستان از طریق مدیران موسسات بود. که البته جواب کافی به این کمبود ،تنها با همت و همکاری جبران کننده خواهد بود اطلاعات کافی در مورد این رشته و کار در بیمارستان در جامعه که باید دوباره هم خود مددکاران اجتماعی و هم مردم از مدد کاری اجتماعی بیمارستان آشنایی این رشته و کار در بین مردم شود. که این مطلب خود به کمک مددکاران آمده تا بتواند مشکلات مددجویان را برطرف و همچنین شناختی که مددجویان از این کار پیدا می کنند به خود آنها در مسائل و مشکلاتشان کمک می کنند. جامعه و مردم باید بیشتر با این رشته و نیز کار یعنی مددکاری اجتماعی واقع  در بیمارستان اطلاعات کسب کنند تا بتوانند بهتر از امکانات موجود استفاده کنند در ضمن مددکاران اجتماعی نیز باید سعی براین داشته باشند که در عین اینکه به وظایف کاری خود عمل می کنند ولی در عین حال باید عزت نفس مددجویان را نیز در نظر بگیرند.

 

 175صفحه فایل ورد (Word) فونت 14منابع و جامعه آماری دارد قیمت 21000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری  02166479693


بررسي علل همسر آزاري در ايران

529 بازدید

چكيده

تحقيق حاضر تحت عنوان ( بررسي علل همسر  آزاري در ايران ) است اين تحقيق در شهر تهران مورد مطالعه قرار گرفته است به روش پيمايشي و از طريق پرسشنامه و به صورت نمونه گيري سهميه اي انجام شده و نمونه پنجاه (50) نفر از جمعيت مورد مطالعه زنان ساكن در منطقه 15 تهران است همچنين اطللاعات به وسيله جداول يك بعدي و دو بعدي ونمودارها مورد تحليل قرار گرفته و در آزمون فرضيات، با توجه به حجم نمونه و متغيرهاي مورد نظر از آزمون کي دو استفاده شده است .

نتايج حاصل از اين تحقيق حاكي از اين است كه بين تعداد فرزندان ، درآمد مرد اعتياد به مواد مخدر و الكل،  ميزان رضايت زن در انتخاب همسر، دخالت خويشاوندان مرد ، مشاهده و تجربه خشونت بدبيني مرد نسبت به زن، ميزان اعتقادات مذهبي مرد، با خشونت عليه زن رابطه معني داري وجود دارد .

در اين تحقيق از نظريه هايی نظير : نظريه يادگيري اجتماعي، منابع ، خرده فرهنگ خشونت، نظارت اجتماعي، ساختار اجتماعي ( تضاد و تنش )، ديدگاه پدرسالاري استفاده شده است .

 

 183صفحه فایل ورد (Word) فونت 14منابع دارد+پرسشنامه و جامعه آماری قیمت 24000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری  02166479693

 


بررسی علل و عوامل حجاب زدگی دانشجویان دختردانشگاه آزاد

882 بازدید

چکیده

در این تحقیق به بررسی آثار و عوامل و میزان گرایش به حجاب زدگی و بد حجابی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی پرداخته شده است و هدف از انجام این تحقیق یافتن عوامل اثرگذار در بدحجابی وآثار آن در جامعه وفرد می باشد تاراه کارهای مناسب جهت این معضل ارائه شود.

در انجام این تحقیق از دو روش اسنادی و پیمایشی (پرسشنامه ) استفاده شده است که عبارتند از (سال ورود به دانشگاه ، رشته تحصیلی ، سن ، وضعیت شغلی ، وضعیت تاهل ، تعداد اعضای خانواده ، درآمد خانواده ، وضعیت مسکن ، ساعات تماشای تلویزیون،  ماهواره و ... ) می باشد.

تحقیق که در پیش رو دارید حاصل کار  مطالعه و مشاهده مسئله حجاب و حجاب زدگی در جامعه می باشد. محقق سعی کرده تا سرفصل هایی در مورد مسئله حجاب زدگی گردآوری کند تا در اختیار عموم مردم قرار گیرد.

انگیزه انجام دادن این تحقیق سوژه روزبودن حجاب و درگیری مسلمانان پاک نیت ایرانی است که شبهاتی در مورد حجاب دارند وبرطرف کردن این شبهات می باشد.

تحقیق حاضر شامل فصل اول که دربرگیرنده مقدمه بیان مسئله و اهداف وضروریات تحقیق می باشد . فصل دوم که ادبیات پژوهش می باشد شامل تعریف حجاب تاریخچه اجمالی دیدگاه ادیان در تاریخ ، وانواع مختلف وشکل پوشش، علت و فلسفه پیدایش حجاب و آثار و تبعات حجاب در جامعه و عوامل ایجادکننده بدحجابی و بی حجابی در جامعه می باشد . فصل سوم روش شناسی پژوهش می باشد که شامل روش پژوهش ، جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری ، ابزار اندازه گیری ، روش جمع آوری اطلاعات ، روش های تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات می باشد . در فصل چهارم جداول یک بعدی و دوبعدی و نمودارها آورده شده است و در فصل پنجم نتایج بدست آمده و پیشنهادهای پژوهش برای رفع این معضل آورده شده است.

 

 

 

 167صفحه فایل ورد (Word) فونت 14منابع دارد قیمت 30000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری  02166479693بررسی عوامل مؤثر بر دیررسی (بالا رفتن سن) ازدواج میان دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی

471 بازدید

در این پژوهش مسئله مورد بررسی بالا رفتن سن ازدواج میان دانشجویان دانشگاه آزاد می باشد. البته با اندکی تفحص و تحقیق معلوم می شود که این مشکل تنها به جامعه ما (ایران) اختصاص ندارد بلکه دامن گیر کلیه جوامع جهانی بعد از صنعتی شدن بوده و هست و روز به روز در حال اوج گیری می باشد. اینک محقق با توجه به رشته تحصیلی خود و تجارب چند ساله خود با دانشجویان از نزدیک مصاحبه ها و صحبت هایی که به طور شفائی در طول چند سال انجام داده این مسئله را به عنوان پایان نامه کارشناسی مورد تحقیق و بررسی قرار می دهد.

 

 103صفحه فایل ورد (Word) فونت 14منابع دارد+پرسشنامه قیمت 21000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری  02166479693

 


بررسی و شاخت علل وعوامل انحراف نوجوانان دانش آموزان دختر منطقه 17 شهر تهران

962 بازدید

پایان نامه بررسی و شاخت علل وعوامل انحراف نوجوانان دانش آموزان دختر منطقه 17 شهر تهران

سازه اصلي اين پژوهش كجروي و انحرافات اجتماعي مي باشد و موضوع بررسي و شناخت علل و عوامل مرتبط با كجروي اجتماعي در بن نوجوانان دانش آموز دختر در مقطع تحصيلي متوسطه و راهنمايي واقع در منطقه 17 تهران مي باشد. جامعه آماري به تعداد 100 نفر از دانش آموزان دختر در مقطع تحصيلي متوسطه و راهنمايي انتخاب گرديده اند.

هدف اصلي اين پژوهش بررسي وشناخت عوامل مرتبط با پديده كجروي اجتماعي مي باشد. عواملي چون: سن، تحصيلت، والدين، درآمد خانواده، وضعيت مسكن، و ميزان نظارت و كنترل والدين واستفاده از وسايل ارتباط جمعي و ...

البته نمي توان گفت همه اين عوامل با پديده كجروي اجتماعي رابطه مستتقيمي دارند. از آنجا در همه جوامع به گونه اي كجروي وا نحراف از اهداف اصلي جوامع و تخطي از قوانين وجود دارد، لذا آشنايي و آگاهي افراد جامعه با كجروي و انحرافات اجتماعي و همچنين آگاهي از عواقب كجروي اجتماعي امري ضروري مي باشد.

جرم و تبهكاري پديده است كه از قديمي ترين ايام در هر جامعه اي با تفاوت هايي وجود داشته است. لذا مي توان ادعا كرد كه از عصر اين پديده همان قدر مي گذرد كه از عمر جوامع بشري گذشته است به طوري كه هيچ جامعه اي خواه ساده يا پيچيده از آن مبرا نيست. سنت ها، ميزان، نوع و شدت آن از هر فرهنگي به فرهنگ ديگر و از دوره اي به دوره ديگر كاملاً متفاوت بوده است. در اين جا بحث نسبي بودن جرم وكجروي اجتماعي مطرح مي شود دكتر شيخاوندي در اين باره مي گويد، انحرافات هميشه به معني واقعي خطا واشتباه نيست بلكه جامعه در شرايطي است كه آن را نمي پذيرد و آن را آسيب مي داند. مثلاً سقراط را به جرم منحرف كردن جوانان به دادگاه خواندند و بالاخره جام شوكران به كامش دادند، بدين معني نبود كه گفتار سقراط واقعاً خطا  نابخردانه بوده است به خاطر اين كه گفته هايش با ارزش هاي حالكم جامعه ناسازگار بود.

 

 138صفحه فایل ورد (Word) فونت 14منابع دارد  قیمت 14500 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری  02166479693

 


بررسی و شناخت مرد گرایی زنان متاهل و عوامل تاثیرگذار بر روی آن

927 بازدید

بررسی و شناخت مرد گرایی زنان متاهل و عوامل تاثیرگذار بر روی آن(خیانت زنان متاهل)

چکیده :

این تحقیق به بررسی عوامل میزان گرایش به مرد گرایی زنان پرداخته شده است و هدف از انجام این تحقیق یافتن عوامل تاثیر گذار در تجمل گرایی و آثار آن در جامعه و فرد می باشد تا راهکارهای مناسب جهت حل این معضل ارائه شود.

در این تحقیق از روش اسنادی و پیمایشی (پرسشنامه) استفاده شده است که عبارتند از: (سن ، تحصیل ، تاهل ، شغل ، محل سکونت ، درآمد ، ثروت ، فرهنگ ، رشته تحصیلی ، اعضای خانواده ، شیک پوشی ، زیبایی ، توجه به خود ، مد ، مد گرایی ، رقابت ، فراغت ، دوستان ، وسایل ارتباطی ، مصرف گرایی ، چشم و هم چشمی ، که 15 تا رتبه ای و 6 تا از آنها اسمی می باشد و یک متغیر مستقل که مرد گرایی می باشد.شیوه نمونه گیری تصادفی و به تعداد 25 نفر از خانم های شهد تهران است.

با استفاده از آزمون خی 2 و ضریب همبستگی اسپیرمن ، 22 جدول یک بعدی و 21 جدول دو بعدی به دست آمده است که در نتیجه از 21 متغیر ، مرد گرایی با نداشتن فرهنگ مذاکره ، فاصله سنی ، بی برنامه ، بدون هدف بودن و..... رابطه معنا داری دارد.

 

 160صفحه فایل ورد (Word) فونت 14منابع و جامعه آماری دارد  قیمت 25000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری  02166479693

 


بررسی خشونت گرایی مردان علیه زنان در استان تهران

612 بازدید

خشونت گرائی پدیده ای است کاملاً اجتماعی که در جوامع گوناگون بسته به عوامل آن قابل بررسی می باشد .

باید گفت : خشونت علیه زنان که موضوع اصلی این تحقیق است از مسائل مهم اجتماعی است که از دیدگاه های مختلفی چون فرهنگی بهداشتی  ، اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و جمعیت شناسی مورد توجه و بحث قرار گرفته است و این مسئله به طور کلی از زمانهای دور تا به حال در بین خانواده ها و جوامع انسانی وجود داشته است و نمی توان از آن به عنوان یک معضل و پدیده جدید اجتماعی یاد کرد .

در این پژوهش به طور کلی هدف بررسی علل و عواملی است که دلیل بروز ناهنجاری هستند و نیز انواع خشونت گرائی مورد بررسی قرار می گیرد تا در نتیجه بتوانیم با شناخت علل و عوامل و انواع این پدیده ناهنجار اجتماعی در کاهش و مقابله با آن به راه حلی منطقی دست یابیم .

 

145صفحه فایل ورد (Word) فونت 14منابع و جامعه آماری دارد+پرسشنامه قیمت 22000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری  02166479693

 


بررسی و مقايسه اختلال شخصيت ضداجتماعی بين افراد معتاد و غيرمعتاد

815 بازدید

پایان نامه بررسی و مقايسه اختلال شخصيت ضداجتماعی بين افراد معتاد و غيرمعتاد

پژوهش حاضر به منظور (بررسي و مقايسه اختلال شخصيت ضداجتماعي بين افراد معتاد و غيرمعتاد) صورت گرفته است. بدين منظور از جوانان معتاد و غيرمعتاد 20 تا 30 ساله شهرستان بندرانزلی يك نمونه 80 نفري (40 نفر معتاد و 40 نفر غيرمعتاد) به روش نمونه‌گيري تصادفي ساده انتخاب شده است.

داده‌هاي آماري از طريق اجراي آزمون MMPI (فرم كوتاه) از گروههاي نمونه بدست آمده و براي تجزيه و تحليل نتايج تحقيق حاضر از آمار توصيفي و استنباطي از جمله آزمون T مستقل و با در نظر گرفتن نتيجه آزمون لوين با استفاده نرم افزار SPSS مورد استفاده قرار گرفته است.

هدف اصلي از انجام اين پژوهش بررسي و مقايسه اختلال شخصيت ضداجتماعي در بين افراد معتاد و غيرمعتاد مي‌باشد كه نهايتاً از تجزيه و تحليل و بررسي داده‌ها نتيجه زير بدست آمد:

بين افراد معتاد و غيرمعتاد از لحاظ شخصيت ضداجتماعي تفاوت معناداري وجود دارد (P=0)

يافته‌هاي فرعي زير نيز از تحقيق حاضر بدست مي‌آيند:

-        بين خود بيمارانگاري در افراد معتاد و غيرمعتاد تفاوت معناداري وجود دارد.( 008/0=P)

-        بين افسردگي در افراد معتاد و غيرمعتاد تفاوت معناداري وجود دارد. (003/0=P)

-        بين پارانويا در افراد معتاد و غيرمعتاد تفاوت معناداري وجود دارد. (0=P)

-        بين اسكيزوفرني در افراد معتاد و غيرمعتاد تفاوت معناداري وجود دارد. (003=P)

 

100صفحه فایل ورد (Word) فونت 14منابع و جامعه آماری دارد+پرسشنامه قیمت 21000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری  02166479693

 


بررسی علل اجتماعی و روانی كودک آزاری

802 بازدید

چكيده:

پژوهش حاضر به بررسي علل اجتماعي و رواني كودك آزاري (مورد مطالعه اورژانس اجتماعي هاجر) مي‌پردازد و تلاش شده است كه با مطالعه بر روي والدين اين موضوع بررسي گردد. تعداد 100 نفر از والدين به طور تصادفي به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و پرسشنامة خودساخته‌اي به آنها داده شد تا به تكميل آن بپردازند. نتايج بدست آمده از پرسش‌نامه‌ها توسط جداول آماري مناسب مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

 

129صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 18000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید


بررسی عوامل موثر بر گسترش روحيه خدمتگذاری در جامعه

296 بازدید

خدمتگزاري ، مانند هر عمل ديگري ، ممكن است در حين انجام و يا پس از آن ، گرفتار آفات گردد بدين شرح :

الف) منت و آزار

چه بسا خدمتي در مرحله انگيزه و صحنه عمل ، صحيح و خدايي انجام پذيرد از لاظ شكل و قالب به شايستگي به فرجام برسد ولي پس از اتمام ، گرفتار آفت و به ضد ارزش تبديل شود ، مانند : بذري كه در زمين آماده پاشيده مي شود و به محصول دهي هم مي رسد ف اما پيش از بهره برداري ، دچار آفت مي گردد .

منت همه جا محكوم است منت ، نيشي است كه نوش خدمت را از بين مي برد . خداوند ، ضمن فرمان به انجام صدقه و انفاق ، از هر گونه عملي كه ارزش و مقدار آن را نابود سازد نهي مي كند :

لا بطلوا صدقاتكم بالمن والاذي 29... علي (ع) خطاب به مالك و همه دولتمردان ، هشدار مي دهد كه مبادا خدمات عمومي و فعاليت هاي مردمي را به منت و ... آلوده سازند :

اياك والمن علي رعيتك باحسانك اوالتزيد فيما كان من فعلك اوان

تعدهم فتتبع موعدك بخلفك ... فان المن يبطل الاحسان 30 .

بپرهيز كه نيكي خود بر رعيت منت بگذاري ، يا آنچه كرده اي بزرگ شماري يا آنان را وعده اي دهي و در وعدهخ خلاف آري ، كه منت نهادن ارج نيكي را ببرد .

در اين ستاست كه امام سجاد(ع) يكي از مكارم اخلاق را خدمت بي منت دانست و از خداوند طلب مي كند :

واجر للناس علي يدي الخير و لا تمحفه بالمن 31 .

خدايا ! خير و نيكي و خدمت را به دست من روان ساز و آن را به منت نهادن تباه مساز .

روشن شد كه اسلام ، به ارزش هاي اجتماعي و حيثيت مردم تاكيد مي ورزد و هر خدمت و كار نيكي را كه ارزش ها و موفقيت افراد را ناديده بينگارد ، طرد و مهر ابطال بر آن مي زند .

 

129صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 18000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید