بررسی رابطه بين استفاده از رسانه های جمعی با ميزان اعتماد اجتماعی شهروندان

689 بازدید

موضوع تحقيق حاضر بررسي رابطه بين استفاده از رسانه هاي جمعي با ميزان اعتماد اجتماعي شهروندان تهراني است. اعتماد اجتماعي عبارت است از« حسن ظن فرد به ساير افرادونهادهاي جامعه با اين انتظار که آنها به گونه اي عمل خواهندکردکه نتايج منفي به حداقل کاهش يافته و دستيابي به اهداف ميسر گردد.»

رويکردهاي مختلفي به اعتماد وجود دارد که نيوتن و دالهي[1] آنها را بطور کلي در دو گروه فردي و اجتماعي جمع کرده اند.رويکرد فردي شامل تمام نظريه هايي است که اعتماد را از بعد روانشناسي و روانشناسي اجتماعي مورد توجه قرار مي دهند.در اين رويکرد اعتماد محصول عوامل فردي و روانشناختي چون تجارب دوران کودکي ويژگي هاي روحي و تجارب زندگي روزمره محسوب مي شود.مطرح ترين نظريه پردازان اين رويکرداوسلنر[2]واريک اريکسون[3] هستند.اما در رويکرد اجتماعي اعتماد محصول عواملي چون؛ مشارکت مدني،محيط اجتماعي،روابط اجتماعي و ميزان گستردگي جامعه انساني به حساب مي آيد.در اين رويکرد مي توان از افرادي چون توکوويل،پارسونزو پوتنام نام برد.با اين حال امروزه اغلب نظريه پردازان اين حوزه سعي دارند تا تلفيقي از اين دو رويکرد را دربررسي اعتماد به کارگيرند.

تحقيق حاضر با رويکرد اجتماعي،اعتماد را در سه نوع ميان فردي،عام و نهادي مورد توجه قرار داده است.اعتماد ميان فردي در سطح يک رابطه چهره به چهره قرار مي گيرد.در اين نوع از روابط،اعتمادمتوجه دوستان،آشنايان و اعضاي خانواده است.اعتماد عام در سطحي فراتر از  روابط چهره به چهره و دوستانه قرار مي گيرد. هدف اعتماد شخص معيني نيست،بلکه بصورت کلي مطرح مي شودبراي مثال اعتماد به زنان در مقابل مردان.يا اعتماد به نژاد و مليت متفاوت. اعتماد نهادي متوجه نهادها و سازمانهاي رسمي يا غير رسمي وبطور کلي ساختار هاي غير شخصي است.

با توجه به اهميت اعتماد در کنش اجتماعي به عنوان عاملي براي کنترل و پيش بيني رفتار کنشگران در سطوح مختلف،اعتماد نقش موثري در تعين نظم اجتماعي دارد.از اين رو همواره مورد توجه متفکران حوزه جامعه شناسي نظم بوده است. به زعم نظريه پردازان اين حوزه بي اعتمادي و يا پايين بودن ميزان اعتماد اجتماعي کنش اجتماعي را دشوار و در نتيجه نظم اجتماعي را مختل خواهد کرد.به اين معني که افراد در موقعيت هاي توام با بي اعتمادي عملا نمي توانند با آسودگي خاطر دست به کنش با همنوعان خود بزنند. اين امر هزينه هاي مختلفي را براي آنان جهت انجام کنش اجتماعي تحميل خواهد کرد.


233 صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 23300 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

بررسی علل اجتماعی درخواست طلاق دربين زنان مراجعه كننده به دادگاه خانواده

772 بازدید

طلاق مهمترين عامل ازهم گسيختگي بنيادي ترين بخش جامعه يعني خانواده است.شيوه نهادي شده پايان يك ازدواج واين پايان يافتن تحت هرشرايطي داراي پيامدهاي منفي بسياري است.طلاق به عنوان يك پديده اجتماعي به طورمستقيم و غير مستقيم برافرادآن خانواده درنقش هاي پدر،مادروفرزندتاثير مي گذارد.طلاق رواني هرچند در جامعه آمارقابل توجهي ا ست واثرات خاصي را برخانواده مي گذارد اما چون به صورت رسمي موردبررسي قرارنگرفته آماري ازآن دردست نيست اما نوع ديگرطلاق(طلاق قانوني يا رسمي) به دليل گستردگي وافزايش آن درجامعه به يك آسيب اجتماعي تبديل شده و پژوهشگران زيادي را به بررسي اين مسئله سوق داده است.

طلاق وقتي به يك آسيب اجتماعي تبديل مي شود،اولين واساسي ترين ضربه را به نهاد خانواده داردآورده وزمينه را براي آسيب هاي اجتماعي ديگر ازقبيل اعتياد،خودكشي، بيماري هاي روحي ورواني و……فراهم مي كند . لازم است به اين مسئله نيزدقت كنيم كه اين رابطه به صورت متقابل و تعامل بين انواع آسيب هاي اجتماعي وجود دارد كه افزايش يك آسيب زمينه افزايش آسيب هاي ديگر را فراهم مي كند . در اين پژوهش،پژوهشگر به بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر در خواست طلاق مي پردازد وبه اين منظور متغيرهايي همچون تفاوت سني زوجين،تفاوت عقايد زوجين،تفاوت تحصيلي،اعتياد،نا باروري،نگاه خانواده فرد نسبت به طلاق،براورده نشدن انتظارات نقش همسري دخالت ديگران درزندگي زوجين،عدم صداقت و ميزان شناخت پيش از ازدواج را در رابطه با در خواست طلاق مورد بررسي قرار مي دهد تا ميزان تاثير اين متغيرها در درخواست طلاق ارزيابي شود. اميد به اين كه با انجام چنين پژوهشهايي زمينه براي برنامه ريزي و آموزشهاي مختلف به افرادي كه قصدازدواج دارندو افرادي كه متاهل هستند فراهم گردد.


 

100 صفحه فایل ورد (Word) فونت 14  قیمت 14000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری 02166479693

 ی


آثار روانشناختی طلاق بر روی فرزندان (رایگان)

738 بازدید

آثار روانشناختی طلاق بر روی فرزندان

 

طلاق رها شدن از قید نكاح (منتهی الادب، متختب اللغات ) رها شدن زن از عقد نكاح (تاح المصادر زوزنی ) رها شدن ، فسخ كردن نكاح میباشد. طلاق گسستن رسمی پیوند زناشویی در حیات زن و شوهر است و دردین اسلام طلاق با اراده مرد صورت می گیرد مشاجره خانواده گی به نحوی دیگر روی دخترها تأثیر می گذارد، آنها احتما ً لا افرادی مضطرب، نگران، گوشه گیر یا زیاده ازحد مبادی آداب بار می آیند اكثر مطالعات انجام شده پژوهشگران، بچه ها بعد از جدائی دچار ناراحتی و نگرانی های گوناگون می شوند، در سال اول جدائی احساس خشم، ترس، افسردگی و گناه زیادی در بچه ها ظاهر می شود . در سال دوم رو به كاهش می رود . سوال اینجاست چگونه كودكان، اضطراب و هراس ناشی از دست دادن عشق پدر و مادر را ابراز می كنند؟ در درجه اول جدائیها ، طفل چند روز به راحتی می پذیرد، پس از طلاق برایش نفرت آور می شود . مثل رفتن به مدرسه، تنها ماندن با پرستار باقی ماندن در رختخواب به هنگام خواب ، بچه چهار ساله ای كه قب ً لا با شوق و اشتیاق از ماشین پیاده می شد و به مهد كودك می رفت پس از جدایی به پدریا مادر می چسبد و حاضر نیست از ماشین پیاده شود عوامل دیگری وجود دارد كه بچه ها ممكن است به دلیل آن خود را مسئول جدائی والدین بدانند 

 

برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه کنید

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 


الگوی اوليه جامعه شناسی سياسی در انديشۀ ماركس (رایگان)

537 بازدید

الگوی اولیه جامعه شناسی سیاسی در اندیشۀ ماركس

لگوی اولیه جامعه شناسی سیاسی در اندیشۀ ماركس رابطۀ دولت و جامعه نخستین بار از دیدگاهی جامعه شناسانه به وسیلۀ كارل ماركس مورد بررسی قرار گرفت. ماركس اعتقاد داشت كه نقطۀ عزیمت تحلیل دولت مدرن رانی توان در فرد یا رابطۀ او با دولت جستجو كرد. البته این برداشت به معنی نفی اراده و اهمیت فرد در تاریخ نیست لیكن ماركس تعبیر دیگری از فرد داشت. به گفتۀ او «انسان موجودی انتزاعی نیست كه در خارج از جهان منزل كرده باشد بلكه انسان همان جهان اجتماعی، دولت و جامعه است». بدین سان افراد تنها در ارتباط با یكدیگر اهمیت و معنی یابند. بنابراین در صحنة زندگی سیاسی و تاریخ همواره مجموعه ای از افراد كه دارای روابط ساختاری و عینی معینی با یكدیگر هستند فعالیت می كنند؛ چنین افرادی طبقات اجتماعی را تشكیل می دهند. بنابراین موضوع جامعه شناسی بررسی جامعۀ دولت با ساخت طبقات اجتماعی است. از این نظر درك ماهیت دولت مدرن بدون شناخت رابطۀ آن با طبقات اجتماعی نام ممكن است. انسان جهان نهادها و اشكال اجتماعی را می سازد و لیكن كاملاً نسبت به محصول كار خود آگاه نيست. هر گاه جهان نهادهاي اجتماعي بيش از آن كه مقتضاي فرايند تكامل كار در هر مرحله است تداوم مي يابد، وضعيت شيء گشتگي(Reificatiom) پديد مي آيد. در اين وضعيت انسان منصوعات خود را از خود برتر و ازلي و ابدي تلقي مي كند بدين سان وضعيت شيء گشتگي به وضعيت از خود گذشتگي به وضعيت از خود بيگانگي انسان از حاصل كار خويش مي انجامد. جهان كالاها يكي از مظاهر اصلي شيء گشتگي و از خود بيگانگي از كار خويش است. در مرحله از تاريخ اوج توانايي هايي در كار و خلاقيت و سازندگي در بخشي از جامعه يا در طبقه اي ظاهر مي شود. مثلاً در عصر تكميل طبقۀ بورژوا و عنوان طبقۀ انقلابي جديد، بورژوازي مظهر كمال توانايي انسان در كار و خلاقيت بود و جهان عيني صنعت و تجارت و دولت ليبرالي و ايدوئولوژي فردا نگاري و جزء آن را آفريد. یحقیقت مسئله زیر بنا به عنوان مهمترین عنصر جامعه شناسی ماركسیستی مناقشه انگیز ترین مبحث در این زمینه بوده و مورد تعبیر و تفسیرهای گوناگون قرار گرفته است. مسئله مهم در این است كه آیا زیر بنا كه ظاهراً متشكل از نیروها و روابط تولید است، تنها عبارت از ساخت اقتصادی است و یا این كه برخی از آن چه كه معمولاً رو بنا به شمار می آید را نیز در بر می گیرد. به عبارت دیگر، آیا زیر بنا گسترده تر از ساخت اقتصادی است. مسئله مهم دیگر این است كه آیا تنها در وجه تولید سرمایه داری با توجه به ماهیت اقتصادی آن (یعنی ماهیت غیر سیاسی روابط استثمار) زیر بنا، اقتصادی است در حالی كه در صورت بندی های اجتماعی ما قبل از سرمایه داری و ما بعد سرمایه داری عناصری از آنچه در نظام سرمایه داری روبنایی است (مثل سیاست و مذهب و ساخت خویشاوندی) ممكن است كار ویژه های زیر بنایی داشته و حافظ روابط تولید باشند. روی هم رفته در تفسیر و تمثیل زیر بنا – رو بنا سه تعبیر عرضه شده است كه خود ریشه در تمثیل های گوناگونی دارند كه ماركس در مورد روابط زیر بنا و رو بنا به كار گرفته است. این سه تعبیر عبارتند از: 1) تعبیر تعیین كنندگی یكجانبه، 2) تمثیل دیالیكتیكی یا تعیین كنندگی دو جانبه و تأمل زیر بنا و رو بنا، و 3) تعیین كنندگی یكجانبه. حوزه اصلی جامعۀ شناسی سیاسی كه در حقیقت محل تجلی كل روایط زیر بنا و روبنا به شمار می رود، رابطۀ میان طبقات اجتماعی و دولت است. به طور كلی ویژگی اساسی جامعه شناسی سیاسی ماركس تجربۀ جامعه به اجزای آن، تشخیص مانع و طبقات عمده موجود در آن، كشف روابط میان آن اجزا و سرانجام كشف رابطۀ میان اجزای پایان نامه دات کام

 

برای دانلود فایل کامل به ادامه مطلب مراجعه کنید


آیا عوامل زندگینامه ای پرسنل بررضایت شغلی آنان درکار مؤثر است

405 بازدید

آیا عوامل زندگینامه ای پرسنل بررضایت شغلی آنان درکار مؤثر است

اهمیت وضرورت تحقیق با توجه به وظایف وماموریتی که برای نیروی انتظامی تعیین شده که مهمترین آن ایجاد نظم وامنیت در جامعه است، ضروری است که خود کارکنان باید درتقویت وبهبود ویژگی های فردی زندگی خود درجهت درست برای رسیدن به اهداف اصلی سازمان درهمه سطوح ورده های ناجا کوششی همگانی وجدی داشته باشند واین میسر نمی شود مگر اینکه پرسنل سازمان در کارشان وازکارشان رضایت کافی راداشته باشند، درهر حال همیشه پرسنلی هستند که نمی توانند ویژگی های زندگینامه ای خود رابه روش صحیح مرتب ودرجه صحت آنها رابه کمال رسانند که اینان مسلما" ازکارشان رضایتمند نمی شوند ، درنتیجه نارضایتی دیگر پرسنل وحتی مردم را به دنبال دارند. این تحقیق با استفاده از پرسشنامه ای که با آن نظر دیگر پرسنل گرفته می شود می تواند تاحدودی در زمینه ارتقاء سطح فکری وارتباط بین عوامل زندگینامه ای ورضایت شغلی افراد بپردازد، همچنین یکی دیگر ازعواملی که زمینه ساز جمع آوری این تحقیق بوده است این بود که با بررسی بعمل آمده ازآرشیو پژوهش دانشکده دافوس تابحال دراین مورد جز چند مورد تحقیقات مشابه درزمینه های رفتار سازمانی ازسوی دانشجویان دوره اوّل دافوس کوتاه مدّت ، مطالعات دقیقی انجام نشده است . 

 

تمام اصول روش تحقیق در این پژوهش رعایت شده 45 صفحه فونت 14 فایل ورد منابع دارد قیمت:9000تومان

 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

 

 

 

 


بحران هويت و انحرافات اجتماعی (رایگان)

520 بازدید

بحران هويت و انحرافات اجتماعی (رایگان)

www.payaname.com

صاحب نظران بر اين اعتقادند كه خودآگاهی فرد نسبت به هويت و حقيقت وجودی خود و نيز شناخت و پيروی فرد از انتظارات و قواعد پذيرفته شده اجتماعی، سلامت زندگي فردی و اجتماعی افراد جامعه را تضمين نموده و از ميزان ارتكاب جرائم و انحرافات اجتماعی و بروز آسيب‏ها‏ی اجتماعی مي‏كاهد. بدين لحاظ طرح مبحث بحران هويت با ابعاد مختلف آن، به عنوان یكی از عوامل كليدی در گسترش دامنه انحرافات اجتماعی،‌ از جمله نیازهای ضروری جامعه كنونی می‏باشد بدین مناسبت این نوشتار درصدد است با گذری اجمالی بر تعاریف و مفاهیم واژگان هویت و هویت اجتماعی، عناصر قوام بخش هویت را مورد تحلیل قرار داده و ، ... پایان نامه دات کام

 

برای دیدن ادامه مطلب روی مشاهده و دریافت کلیک کنید


تحلیل مردم شناختی تلویزیون و فرهنگ پذیری در خانواده

1023 بازدید

چکیده :

  رسانه ها به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی، کارکرد انتقال میراث فرهنگی و اجتماعی و ارزش های جوامع را بر عهده دارند، در عصر کنونی با توجه به نقش بارز آن ها در جامعه و اطلاع رسانی پیرامون موضوعات اجتماعی، فرهنگی ، سیاسی، سعی می­کنند الگوهای نوینی را به جوامع وارد کنند، که جایگزین فرهنگ ها و ارزش ها و الگوهای سنتی می­شوند و در این رهگذر رسانه ها، به عنوان عاملان تغییر و تحول در ارزش ها و هنجارها مطرح هستند و به طوری که سنت ها را به مبارزه می طلبند و به صورت یک عامل مؤثردر دگرگونی نگرش ها و رفتارهای نسل جدید عمل می کنند و همین امر میتواند منجر به شکاف نسلی و  عدم انتقال تجربیات نسل گذشته به نسل فعلی شود. در دوران کنونی نقش نهادهای اجتماعی همانند خانواده ، مدرسه و همسالان در اجتماعی کردن و فرهنگ پذیری کودکان ضعیف است  و در مقابل ، روز به روز بر اهمیت و نقش رسانه ها افزوده می شود  تا جایی که برخی از نظریه پردازان ارتباطی بر این باورند که رسانه ها الویت ذهنی و حتی رفتاری ما را تعیین می­کنند و اگر چگونه فکر کردن را به ما یاد ندهند، اینکه به چه چیزی فکر کنیم را به ما می آموزند . بر همین اساس با توجه به نقش تأثیر گذار رسانه،  بالاخص تلویزیون، بر تمامی اعضای جامعه، مخصوصاً کودکان که فرآیند فرهنگ پذیری در آن ها یک سویه انجام می گیرد و در مقابل این وسیله تأثیر پذیر ، هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل مردم شناختی تلویزیون به عنوان یکی از رسانه های فراگیر و گسترده و در دسترس همگان بر فرهنگ پذیری کودکان در خانواده است که برای رسیدن به این منظور علاوه بر پژوهش اسنادی و کتا بخانه ای از 50 دانش آموز دختر اول و دوم ابتدایی مدرسه مهدا واقع در خیابان دیباجی جنوبی در منطقه 3 تهران مصاحبه به عمل آمد ومحقق به مشاهده مشارکت آمیز در جامعه آماری پرداخت وطی پژوهش این مسئله بدست آمد که تلویزیون باعث تغییراتی در باورها و ارزش ها ،عادات و علایق ،الگوهای فراغت ،ادبیات و فرهنگ تغذیه دانش آموزان مورد بررسی شده که میزان این تغییرات در دانش آموزانی که بیشتر تمایل به تماشای برنامه های تلویزیون داشتند و والدینی که توجه و نظارت کمتری نسبت به نوع برنامه ها و تعداد ساعات تماشای کودکان خود داشتند بیشتر و قابل لمس تر بود.

 

 88صفحه فایل ورد (Word) فونت 14منابع دارد قیمت 16000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693


تاثیر جهانی شدن بر روی مد و مدگرایی جوانان

620 بازدید

*** آیا روند جهانی شدن بر  نوع لباس پوشیدن و انتخاب های مردم اثر گذار هست یا نه ، به طور خاص در ایران و فرهنگ ایرانی چه تاثیری داشته است  ؟

یکی از مهمترین  مقوله های که تحت تاثیر جهانی شدن قرار گرفته است پوشش لباس مردم و مد گرایی می باشد ، با اینکه این ، یک اثر ملموس و بصری  ِ جهانی شدن می باشد ، در جامعه ایران مورد توجه چندانی قرار نگرفته است و جاهایی هم  که گه گاه در  مورد آن سخنی به میان آمده است به دلیل محدودیت هایی که در پوشش ایرانی با توجه دین و مذهب وجود دارد می باشد. حتی زمانی که بحث لباس ملی و مد در کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح  شد ، نه به دلیل توجه به روند جهانی شدن و اثر رسانه های غربی بر نوع پوشش بلکه به دلیل محدودیت های دینی و منافاتی که با آن داشته ، بوده است.

ابتدا باید چند مفهوم کلیدی که در این مقاله در مورد آن ها حرف زده شده است را تعریف کرد:

1.      فرهنگ

همه‌ی معناهای مختلف فرهنگ از واژه‌ی لاتینی Cultivate ریشه می‌گیرند. خود این واژه هم معناهای متعددی دارد كه كشت و زرع زمین و پرورش (زنبور عسل، ماهی، كرم ابریشم و …) از جمله‌ی آنهاست .فرهنگ نه چنان یک شیوه‌ی زندگی متمایزكننده‌ی انسان از حیوانات دیگر، بلکه یک شیوه‌ی زندگی جمعیتی معین و متمایزكننده‌ی گروه‌ها و اجتماع‌های مختلف از یكدیگر است. (گل محمدی ، 2005 )بنابراین می‌توانیم از فرهنگ یک جماعت، یک ملت، یک قبیله، یک گروه مذهبی و یا حتی یک قاره سخن بگوییم. از این منظر، هر فرد خاص محصول فرهنگی خاص است كه در آن زندگی می‌كند و  امروزه این زندگی تنها در بعد مکانی معنا نمی یابد بلکه بعد مجازی ای هم یافته است که به وسیله گسترش ارتباطات از طریق رسانه ها تقویت می شود. به عقیده گلنر[1][1][1] یک اجتماع بخشی از جمعیت یک نوع (انسان) است كه هر چند با همنوع‌های خود در خصوصیات منتقل شده به صورت ژنتیكی شریك هستند، اما به واسطه‌ی برخی ویژگی‌های اضافی از آن جمعیت گسترده‌تر متمایز می‌شوند.فرهنگ به شیوه زندگی اعضا یک جامعه معین - عادات و رسوم آنها ، همراه با کالاهای مادی که تولید می کنند- مربوط می شود ( گیدنز ، 56:1989 ) و با توجه به این تعریف لباس هم جزیی از آداب و رسوم می باشد و هم اینکه در بخش تولید کالای مادی جای می گیرد

 

97صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 14000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 


بررسی عوامل اقتصادی – اجتماعی و جمعیتی موثر بر باروری زنان 49-15 ساله

499 بازدید

چكيده

در جهان امروز رشد شتابان جمعيت مايه اصلي نگراني هاي بشر در آينده را تشكيل مي دهد ، روند سرسام آور افزايش جمعيت از يك سوو محدوديت منابع از سوي ديگر دست اندكاران امر توسعه را با شگفتي و سر در گمي روبرو ساخته است به طوري كه در صورت نبود منابع لازم براي توسعه و يا عدم تجهيز آن ها در جهت رفع احتياجات بشر افزايش جمعيت به عنوان يكي از موانع اصلي توسعه عمل كرده و به طور مستقيم بر تقليل سطح برخورداري هاي اقتصادي و اجتماعي وارد خواهد شد.

نظر به اهميت رابطه اي بين جمعيت و توسعه براي نيل به توسعه شناخت جمعيت و خصوصيات آن در هر منقطه ضروري مي نمايد . اين شناخت از طريق ارزيابي و تجزيه و تحليل پديده هاي مختلف جمعيتي « چون باروري ، مرگ و مير،‌مهاجرت ، ازدواج ، طلاق زمينه ي مناسب را براي برنامه ريزي هاي مختلف توسعه اقتصادي ،‌اجتماعي و فرهنگي مهيا مي سازد».

در فاصله زماني سه دهة‌ گذشتة باروري ايران به طور چشمگيري كاهش يافته است هر چند تا به حال تحقيقاتي در زمينه تبيين كاهش باروري ، ايران صورت گرفته است ، حال مكانيزم تحولات باروري و همچنين عوامل مرتبط به آن همچنان در پرده ابهام قرار دارد .

اين پژوهش عوامل نهادي موثر بر فرآيند انتقال باروري در منطقه 9 تهران با تاكيد بر تحولات خانواده خود در تحليل قرار مي دهد . به بيان دقيقتر، اين مطالعه با پيوند زدن برخي از تحولات اجتماعي چند دهة اخير با رفتارها و ارزش هاي خانوادگي نشان مي دهد كه چگونه برخي از اين فراگردهاي اجتماعي عمده نظير وقوع جنگ و انقلاب و نيز تحولات نگرشي و ارزشي پياپي اين سال ها به مسير و جهت سياري از تحولات خانوادگي ،‌و از جمله بر رفتار ها و نگرش هاي باروري تاثيري اساسي نهاده است.


85صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 14500 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693