مشاهده / بستن موضوعات

تاثیر بدرفتاری والدین بر رشد اجتماعی فرزندان

1603 بازدید

تاثیر بدرفتاری والدین بر رشد اجتماعی فرزندان 

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی تأثیر خانواده بر رشد اجتماعی دانش ‏آموزان دوره‏ ی متوسطه‏ ی استان کرمانشاه انجام شده است که در آن متغیرهایی از قبیل ساختار قدرت خانواده، مرزهای خانواده، تضاد والدین با یکدیگر، بدرفتاری والدین با فرزندان، سبک‏های تربیتی و پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی والدین بررسی شده است. این تحقیق به صورت پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه اجرا شده است که 625 نفر از دانش‏آموزان دختر و پسر دبیرستانی با استفاده از روش نمونه‏گیری سیستماتیک برای تکمیل پرسشنامه انتخاب شدند. نتایج به دست‏آمده از تحقیق نشان داد که متغیرهای مرزهای خانواده (گسسته، مشخص و به هم تنیده)، ساختار قدرت خانواده و سبک تربیتی دموکراتیک با رشد اجتماعی دانش‏آموزان همبستگی مستقیم و معناداری داشته‏اند. همچنین متغییرهای سبک‏های تربیتی اقتدارطلبی، بی‏مسئولیتی، بدرفتاری والدین با فرزندان و تضاد والدین با هم با رشد اجتماعی دانش‏ آموزان همبستگی معکوس و معناداری داشته‏اند. متغیرهای پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی والدین و سبک تربیتی سهل‏ گیرانه با رشد اجتماعی دانش‏ آموزان رابطه‏ای نداشته ‏اند. نتایج تحلیل «رگرسیونی» نیز نشان داد که متغیرهای مرزهای خانواده، ساختار قدرت خانواده و بدرفتاری والدین با فرزندان با هم تأثیر مستقیم و معناداری بر رشد اجتماعی دانش‏ آموزان داشته ‏اند.

 

  43 صفحه فایل ورد فونت 14 منابع  دارد  قیمت:8000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

 

 

بیان مسئله

از نظر جامعه شناسان یک پدیده زمانی به مسئله‏ی اجتماعی تبدیل می‏شود که بخش وسیعی از افراد جامعه را دربر گیرد و اکثر افراد از آن رنج ببرند. امروزه ناسازگاری، بی‏مسئولیتی، عدم رعایت هنجارهای اجتماعی، همکاری و مشارکت جوانان از جمله نگرانی‏های عمده‏ای است که در محافل مختلف علمی مورد بحث قرار گرفته است که همایش‏های مختلف آسیب‏شناسی جوانان نمونه‏ای از آن است. عدم سازگاری جوانان ناشی از جامعه‏پذیری ناقص و عدم رشد اجتماعی کافی آنهاست که موجب شده است افراد نتوانند قواعد رفتارهای اجتماعی را فرا گیرند. از طرف دیگر دلیل پرخاشگری‏های دانش‏آموزان، عدم شرکت آنها در کارهای گروهی و عدم رعایت هنجارها توسط آنها را که یک معضل عمده در جامعه است می‏توان توأم نبودن رشد جسمانی آنها با رشد عاطفی و اجتماعی دانست. کارهای فردی (علمی، هنری، ورزشی و غیره) در ایران بهتر از کارهای گروهی نتیجه می‏دهند و این امر در سال‏های اخیر به اثبات رسیده است. دلیل عمده‏ی این امر آن است که افراد جامعه‏ی ما هنوز از روحیه‏ی مشارکت، کارکردن با هم، تحمل آرا و عقاید یکدیگر برخوردار نیستند. همه‏ی این موارد نشان‏دهنده‏ی این است که افراد جامعه ما (چه جوانان و چه بزرگسالان) از رشد اجتماعی لازم و کافی برخوردار نیستند. بنابراین باتوجه به مطالب مذکور می‏توان رشد اجتماعی را به عنوان یکی از مسائل عمده‏ی اجتماعی مطرح کرد که باید آن را به صورت همه جانبه بررسی نمود.

 

 

 در این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این سؤالات هستیم که:

1. میزان رشد اجتماعی دانش‏آموزان به چه صورت است؟

2. خانواده چه تأثیری بر رشد اجتماعی دانش‏آموزان دارد؟

 

 

ضرورت و اهمیت بررسی

انسان موجودی اجتماعی است و برای اینکه بتواند به حیات خود در اجتماع ادامه دهد، باید با همنوعان خود سازگاری و همنوایی داشته باشد. عدم سازگاری و همنوایی جوانان با سایر افراد جامعه بیشتر ناشی از عدم رشد یافتگی کامل اجتماعی آنهاست. این امر می‏تواند در دراز مدت شیرازه‏ی نظام اجتماعی را بر هم زند. داشتن روابط صحیح، سالم و مثبت با دیگران می‏تواند کلید رشد و کمال آدمی باشد. (خلیلی، 1379) دانش‏آموزانی که رشد اجتماعی آنها دچار مشکل می‏شود با مسائل و مشکلات عدیده‏ای روبرو خواهند شد. لذا انجام چنین تحقیقی ضروری به نظر می‏رسد تا از طریق آن بتوان به صورت علمی جنبه‏های مختلف رشد اجتماعی را مشخص کرده و نیز علل و عوامل مهم و تأثیرگذار بر آن را روشن نمود. به همین جهت ارزیابی رشد و بلوغ اجتماعی و بررسی مهارت‏ها و راه‏های رشد اجتماعی دانش‏آموزان امری ضروری است.

 

 

سوابق پژوهش

باتوجه به تأثیر انکارناپذیر خانواده بر اجتماعی شدن و رشد اجتماعی فرزندان تحقیقات گوناگونی در این زمینه صورت گرفته است که هر کدام از آنها این مسئله را از زاویه‏ای بررسی نموده‏اند. از جمله این تحقیقات می‏توان به موارد زیر اشاره کرد:

«دیانا باومریند»(1) را از دانشگاه کالیفرنیا مجموعه بررسی‏هایی را انجام داده است که در آنها مجموعه یا الگوهایی از شیوه‏های رفتاری والدین مشخص شد. این مجموعه بررسی‏ها با مقایسه‏ی بین والدین کودکانی که در دوران پیش از مدرسه «توانش وسیله‏ای» در سطح بالایی داشتند و والدین سایر گروه‏های کودکان آغاز شد.

کودکان توانا آنهایی بودند که از لحاظ استقلال یا رشد یافتگی، متکی بودن به خود، فعال بودن، تسلط بر خود، میل به کاوش، دوستی و جهت‏گیری به سوی پیشرفت رتبه بالایی گرفته بودند. «باومریند» چنین فرض می‏کند که کودکان سنین پیش‏دبستانی که والدین مستبد یا سهل‏گیر دارند به وابسته بودن تمایل دارند؛ زیرا هر دو نوع والدین می‏خواهند که بچه‏هایشان را در برابر استرس‏ها حمایت کنند. در نتیجه آنها را از رشد مهارت ابراز وجود و تحمل در برابر ناکامی باز می‏دارند. او همچنین دریافت که کودکان دارای والدین مقتدر منطقی، باکفایت‏تر هستند. بر طبق نظر «باومریند» والدین مقتدر منطقی مسئولیت‏پذیری را در کودکان رشد می‏دهند؛ زیرا والدین با کودکان تعاملات واقع گرایانه و ارتباط رو در رو دارند. بنابراین در سنین 9 سالگی پسران و دختران این والدین از نظر پذیرش مسئولیت‏های اجتماعی، ابراز وجود در اجتماع و توانش شناختی در سطح بالایی قرار دارند. (یاسایی، 1372، 448)

«ماکوبی و مارتین»(2) (1983) در پژوهشی نشان دادند که والدین پذیرا رفتار کودکان را کنترل می‏کنند. والدین غیرپذیرا به کودکان اجازه می‏دهند تا آنچه را که می‏خواهند انجام دهند. والدین پذیرا متمایل هستند تا کودکان را بپذیرند و نیازهای آنان را برآورده سازند. والدین بی‏تفاوت کودکانشان را طرد کرده و ابتدا خواسته‏های خود را در نظر می‏گیرند. (ماکوبی و مارتین،1983، به نقل از شیفر، 1996).

«لمبورن»(3) و همکاران به منظور ارزیابی چهارچوب نظری تئوری «باومریند» تحقیقی

______________________________

1. Diana Baumrind.

2. Maccoby and Martin.

3. Lemborn.

 

 

 

را انجام دادند. در این تحقیق 4100 نوجوان   18 - 14 ساله بر اساس ارزشیابی آنها از والدینشان و باتوجه به دو بعد «پذیرش ـ گرفتاری» و «محدودیت ـ نظارت» به چهار دسته تقسیم شدند که عبارت‏انداز: از اقتدار منطقی، استبدادی، آزادگذار منطقی و مسامحه کار. سپس نوجوانان از نظر چهار بعد یعنی رشد «روانی ـ اجتماعی»، «پیشرفت تحصیلی»، «پریشانی درونی» و «رفتار مشکل‏دار» مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتیجه‏ی تحقیق نشان داد نوجوانانی که والدین خود را به عنوان اقتدار منطقی طبقه‏بندی کرده بودند، بالاترین نمره را در مقیاس کفایت اجتماعی و پایین‏ترین نمره را در مقیاس اختلال روانشناختی و رفتاری کسب کردند. برای نوجوانانی که والدین خود را به عنوان مسامحه‏کار طبقه‏بندی کرده بودند، عکس قضیه صادق بود. نوجوانانی که والدین آنها به عنوان مستبد طبقه‏بندی شده بودند، نمرات بالایی در مقیاس‏های مربوط به اطاعت و همنوایی با استانداردهای بزرگسالان نشان دادند اما به طور نسبی در مقایسه با نوجوانان دیگر مفهوم خود پایین‏تری نشان دادند. در مقابل نوجوانانی که از خانواده‏های آزاد گذار منطقی آمده بودند، احساس اعتماد به نفس‏قوی از خود نشان دادند اما مقدار زیادی سوء استفاده از مواد و اختلال رفتاری در مدرسه و نیز غیبت از مدرسه داشتند.(بهرامیان، 1375، 36)..........................

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 8000 تومان

 

 

 

قیمت قبلی : 120000 ریال

قیمت جدید : 8000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *