مشاهده / بستن موضوعات

تاثير گردشگری مذهبی بر توسعه فرهنگ شهری مشهد

1716 بازدید

تاثير گردشگری مذهبی بر توسعه فرهنگ شهری مشهد

 

صنعت توريسم از پوياترين بخش‌هاي اقتصاد كشورها است. تا جايي كه مي‌توان آن را به عنوان يكي از منابع مهم توسعه اقتصادي و فرهنگي به شمار آورد. در جهان امروز توريسم يكي از مهم‌ترين ابزار دولت‌ها براي معرفي فرهنگ به ساير ملل است.

امروزه جهانگردان پيام‌آوران صلح و دوستي معرفي شده و مي‌توانند در كاهش بحران‌ها در سطح جهاني نقش‌آفريني نموده و نشردهندگان صلح و دوستي باشند. جهانگردي به دليل وسعت عمليات اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي به آن نه تنها يك امر محلي و ملي بلكه موضوعي منطقه‌اي و بين‌المللي است. لذا نيازمند سازمان‌دهي و مديريتي خلاق است. جهانگردي داراي ابعاد گوناگون سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي است كه به طور مختصر به هر يك از ابعاد اشاره مي‌شود.

الف بعد سياسي: گردشگري همانند پلي است كه ملتها را با يكديگر پيوند مي‌دهد. چگونگي اوضاع و احوال عمومي، سازمان كشوري و تشكيلات رهبري هر مملكت از يك سو و تبليغات و تسهيلاتي كه دولت براي رفاه و جلب گردشگران فراهم مي‌سازند رابطه بين گردشگري و سياست را از سوي ديگر آشكار مي‌سازد. امنيت، آسايش، نحوه رفتار مقامات رسمي و نحوه برخورد و رفتار عموم مردم با گردشگران، نوع تسهيلات و نحوه پذيرش، نوع حكومت و ... با گردشگري رابطه مستقيم دارد.

ب بعد اقتصادي: به محضي كه گردشگران اقدام به مسافرت مي‌نمايند مجموعه‌اي از فعل و انفعالات اقتصادي شروع مي‌گردد. اين فعاليت‌ عوامل توليد را به خدمت گرفته و با طيف وسيعي از فعاليت‌ها در ارتباط است. در اين صنعت جاذبه‌ها، تسهيلات و خدمات رفاهي به عنوان كالا به گردشگر عرضه شده و نياز آنها به ديدار از منطقه و جاذبه‌هاي آن به عنوان تقاضا به شمار مي‌رود. اصولا شهرهايي كه داراي جاذبه‌هاي گردشگري و تفريحي مي‌باشند سرمايه‌گذاري بيشتر است، در نتيجه هم در صنعت گردشگري و هم در ساير صنايع وابسته تحول محسوسي رخ مي‌دهد.

بعد فرهنگي اجتماعي گردشگري:

محيط فرهنگي – اجتماعي بستر فعاليت صنعت گردشگري به شمار مي‌رود – بنابراين فرهنگ‌، جامعه و گردشگري ارتباط متقابل با يكديگر دارند. اين ارتباط از دو جنبه قابل بحث مي‌باشد.

 تاثير فرهنگ و جامعه بر يكديگر و تاثير فرهنگ و جامعه بر گردشگري

تاثير گردشگري بر فرهنگ و جامعه.

تحقيق حاضر اختصاص به بررسي توريسم و گردشگري و تاثير آن بر توسعه فرهنگي شهر مشهد دارد.

روند گسترش و توسعه اين شهر و علت وجودي آن را بيان مي دارد. كه در اين ميان ويژگي خاص خراسان رضوي همانا ويژگي مذهبي آن است كه به عنوان دومين قطب مذهبي جهان اسلام است.

به اميد اينكه تحقيق حاضر راهنماي مفيدي به منظور رفع كاستي‌هاي موجود در اجزاء مختلف گردشگري مذهبي شهر مشهد از جمله امور مربوط به حمل و نقل، اسكان، پذيرايي و تشكيلات حمايتي را سبب گردد و راهگشاي توسعه اصولي و تكنيكي مشهد بوده باشد.

 

55صفحه فایل ورد فونت 14 منابع  دارد  قیمت:12000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه گردشگری در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری0216647969

 

 

 

 

 

 


نقش گردشگری در توسعه پایدار

1913 بازدید

نقش گردشگری در توسعه پایدار

چکیده

در دنیای امروز مسافرت و سیاحت از بزرگترین منابع تجارتی بین المللی و از نظراقتصادی بسیار مهم و پر ارزش شده است. بر اساس پیش بینی سازمان جهانی توریسم، در چند سال آینده صنعت گردشگری از لحاظ درآمد، در رأس صنایع موجود در دنیا قرار خواهد داشت و بزرگترین بخش تجارت بین الملل را به خود اختصاص خواهد داد. این پژوهش که به روش کتابخانه ای انجام شده است، در نظر دارد نقش صنعت توریسم را بر توسعه کشور اعم از توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی و سیاسی، توسعه فرهنگی ، توسعه محیط زیست و بطور خلاصه در توسعه پایدار بررسی نماید. یافته های پژوهش نشان داد بین توریسم و توسعه اقتصادی رابطه متقابل وجود دارد و گردشگری در مراحل اولیه توسعه مؤثرترین آثار اقتصادی را در یک کشور جهان سوم دارد و با پشت سر گذاشتن مراحل صنعتی، از اهمیت این تأثیرات کاسته می شود. همچنین گسترش جهانگردی در صورت تعیین اهداف و سیاست های جهانگردی و رفع مشکلات دیپلماتیک در سطح منطقه ای و جهانی، بهبود وضعیت نگهداری و بهره برداری از ابنیه تاریخی، زیباسازی و ایمن سازی شهرها منجر به گسترش ارتباطات اجتماعی و توسعه اجتماعی سیاسی می گردد و در صورت مدیریت صحیح به لحاظ فرهنگی منجر به بسط و توسعه روابط فرهنگی میان کشورهای مختلف دنیا و آگاهی مردم نسبت به ارزشهای فرهنگی و حفظ الگوهای فرهنگی موسیقی، لباس، رقص، نمایش، هنرها، صنایع دستی، سبک معماری و ... خواهد شد. از سوی دیگر توسعه جهانگردی می تواند هم اثرات مثبت و هم اثرات منفی در محیط زیست ایجاد کند. اما توسعه و مدیریت جهانگردی به طوری که با محیط سازگار باشد و به آن آسیب نزند، عاملی مهم در بدست آوردن توسعه پایدار است.

کلیدواژه ها: جهانگردی (توریسم)، توسعه، توسعه پایدار

 

 

  36صفحه فونت 14 فایل ورد منابع  دارد قیمت: 6000تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه گردشگری در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری0216647969

 

 

 


موانع و نیازهای توسعه گردشگری

1833 بازدید

چکیده

مساله تحقیق حاضر شناسایی موانع، چالش ها و نیازهای توسعه گردشگری و کشف تاثیر این عوامل بر توسعه گردشگری می باشد. یک سری از عواملی که می تواند بر توسعه گردشگری تاثیر  منفی داشته باشد و مانع توسعه آن شود به ترتیب زیر  بیان خواهد شد، که عبارتند از: کمبود زیرساخت ها و خدمات گردشگری، مشکلات تقاضای فصلی، ضعف تبلیغات و اطلاع رسانی، موانع فرهنگی و اجتماعی و عدم همکاری بین سازمان های مرتبط با گردشگری. همچنین نیازهای نوسعه گردشگری نیز به این ترتیب بیان خواهد شد: نیاز به تبلیغ و اطلاع رسانی، نیاز به آموزش نیروی انسانی شاغل در بخش گردشگری، تعیین ضوابط و استانداردها در بخش گردشگری، نیازهای حفاظتی و امنیتی، افزایش سرمایه، تامین منابع سرمایه و اعتبارات. سپس به بحث در زمینه توسعه پایدار گردشگری می پردازیم و اثرات توسعه گردشگری را در ابعاد مختلف ذکر می کنیم. در نهایت هم پیشنهادهایی برای رفع این موانع و توسعه گردشگری بیان خواهد شد.

واژگان کلیدی:

گردشگری، گردشگر، توسعه گردشگری، موانع گردشگری، نیازهای توسعه گردشگری

  41صفحه فونت 14 فایل ورد منابع  دارد قیمت: 8000تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه گردشگری در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری0216647969

 

 

 


مدل آشفته مناسب‏ترین مدل‏ برای تحلیل سیستم چند بازیگر گردشگری

2100 بازدید

 مدل آشفته مناسب‏ترین مدل‏ برای تحلیل سیستم چند بازیگر گردشگری

چکیده

صنعت گردشگری به‏صورت یک سیستم پیچیده، غیرخطی و غیرقطعی عمل می‏کند و شامل عناصر و فعالیت‏های بیشماری است که به هم وابسته‏اند. تفکر سیستمی، ابزاری قدرتمند برای شناسایی پیچیدگی‏های این صنعت و تعاملات آن با اقتصاد، محیط‏زیست و ساختارهای بومی است. همچنین تفکر سیستمی به ساده‏سازی و مشخص ساختن مشکلات مرتبط با این صنعت کمک کرده و مکانیسمی را برای بررسی راه‏حل‏های بالقوه بدست می‏دهد. تا به حال به‏منظور شناسایی و انعکاس سیستم گردشگری در سطوح مختلف، مطالعات متعددی انجام و مدل‏های زیادی ارائه شده‏ است. در این مقاله، مدل‏های ارائه شده برای سیستم گردشگری جمع‏آوری و تطابق آن‏ها با ماهیت این سیستم مورد بررسی قرار گرفته است. در نتیجه، ملاحظه شد که اغلب مدل‏ها در توضیح کامل روابط پیچیده موجود بین عناصر مختلف سازنده یک سیستم گردشگری درست عمل نکرده‏اند. تنها مدلی که ماهیت پیچیده (و به تعبیری آشفته) گردشگری را مد نظر قرار داده است، مدل آشفته[1] گردشگری است که این مقاله با بهره‏گیری از روش تحلیل محتوا به‏ معرفی آن پرداخته است.

 

واژه ‏های کلیدی: سیستم گردشگری، تفکر سیستمی، مدل آشفته گردشگری، سیستم چند بازیگر


 45صفحه فونت 14 فایل ورد منابع  دارد قیمت: 7000تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه گردشگری در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری0216647969

 

 

 

 

 


پيامدهای گردشگری در نگاه جامعه ميزبان روستايی

1164 بازدید

پيامدهای گردشگری در نگاه جامعه ميزبان روستايی (مورد مطالعه روستاي ده چشمه از توابع شهرستان فارسان)

 

چكيده

گردشگري بعنوان بعد چهارمين فعاليت هاي انسان معاصر (بعد از صنعت، خدمات و کشاورزي) است که همسو با شکل يابي، عامليت تغييرات شگرفي در بستر وقوع خود و در ابعاد زيست محيطي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي- اجتماعي مي شود. بر اين مبنا گردشگري در نواحي روستايي داراي پتانسيل مي­تواند بعنوان مبدأ شکل بخشي به توسعه درون زاي پايدار اين نواحي محسوب شود. اين مقاله در تلاش است به ارزيابي پيامد هاي گردشگري از نگاه جامعه ميزبان در روستاي ده چشمه بپردازد. روش انجام پژوهش بصورت اسنادي-ميداني است و اطلاعات مورد نياز عمدتا" از منابع معتبر استخراج  و بر اساس اطلاعات گردآوري شده از طريق پرسشنامه و مصاحبه به روش کيفي و کمي (نرم افزاز spss و با استفاده از آزمون كاي- اسكوئر)تحليل گردیده است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهند که گرچه در اين روستا نتايج بسيار ارزنده گردشگري غیر قابل انکار است اما، در بحث اقتصادي و نيز اجتماعي پيامدهاي منفي هم از ديد جامعه ميزبان پنهان نمانده است. از نتایج منفی گردشگري و در نگاه ساكنين، آلودگیهای زیست محیطي، ناهنجاریهای اخلاقی جوانان، تخریب باغات و مزارع و افزایش ناامنی در محیط روستا، با میانگین رتبه­ای بالاتر از( سه3) همسویی بیشتری را در مقايسه با سایر شاخصها، بیان می­دارند. همچنین بسته به سطح اقتصادی و اجتماعی خانوارهای ساکن، بعضی از پیامدها گردشگری در نگاه روستاییان با بازتابي دوگانه و متضادی همراه بوده است. تاثیر بر مهاجرتهای روستا-شهری، افزایش قیمت زمین و کالا در روستا، افزایش فرهنگ شهرنشینی، تغییر سبک معماری از اين جمله است .در مجموع گويه‌هاي مورد سنجش، توافقي معنادار در پيامدهاي گردشگري و بشكل مثبت و منفی گردشگری با سطح 95% نگاه ساكنين روستاي توريستي ده‌چشمه، وجود دارد.

 

واژگان كليدي: گردشگر،پيامدهاي گردشگري، جامعه ميزبان.

 

  48صفحه فایل ورد منابع  و پاورقی دارد قیمت فقط : 6500تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

د

 

 

 

 

 

 


تحليلی بر اكوتوريسم شهری (مطالعه موردی شهر اصفهان)

1545 بازدید

تحليلی بر اكوتوريسم شهری(مطالعه موردی شهر اصفهان)

چكيده:

شهر اصفهان، يكي از بزرگترين شهر هاي گردشگر پذير در ايران و حتي در جهان محسوب مي شود. اين شهر از لحاظ طبيعي و جغرافيايي داراي موقعيت ممتازي است و نقاط گردشگري محيطي زيادي را در خود جاي داده است. هدف اين تحقيق شناخت اجمالي مكانهاي طبيعي حائز اهميت شهر اصفهان و بررسي وضعيت مكانهاي گردشگري مورد نظر  از لحاظ امكانات، تأسيسات، تسهيلات و در نهايت مشكلات گردشگري و كيفيت جاذبه ها و ميزان رضايت گردشگران در شهر اصفهان مي باشد. از آنجايي كه ميزان رضايت مندي گردشگران از يك مقصد گردشگري، انگيزه بازديد مجدد از آن مكان را فراهم مي نمايد. بنابراين امروزه توجه به رضايت مندي گردشگران از اهميت ويژه اي برخوردار است و در واقع مي توان گفت رضايت گردشگران از مقاصد گردشگري منجر به نوعي بازاريابي بدون هزينه، براي مقاصد گردشگري مي شود. روش اين پژوهش، مبتني بر پيمايش ميداني، پرسشگري و بررسي اسناد و مدارك است و اين تحقيق در فصل پاييز ودر مكانهاي طبيعي حائز  اهميت شهر اصفهان انجام شده است. نتايج به دست آمده نشان     مي دهد كه بيشتر گردشگران از زيبايي هاي طبيعي شهر اصفهان راضي هستند ولي از نبود امنيت و تا حدودي، كمي تأسيسات زيربنايي و خدماتي و... و كمبود وقت براي گذران اوقات فراغت در شهر اصفهان ناراحت هستند. پس بر مسئولين كشور و شهرداريها و سازمان هاي مربوطه است كه با برنامه ريزيهاي لازم و راهكارهاي بنيادي اين مشكلات را رفع نمايند.

 

واژه هاي كليدي: گردشگري، بوم گردي(اكوتوريسم)، شهر، اصفهان

 

  37صفحه فونت 14 فایل ورد منابع  دارد قیمت: 7000تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه گردشگری در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری0216647969

 

 

 

 


تبيين الگوی نظام کالبدی توسعه گردشگری در محور زاينده رود

1222 بازدید

تبيين الگوی نظام کالبدی توسعه گردشگری در محور زاينده رود

وجود نظام کالبدي براي دستيابي به اهداف مبتني بر فراخواني محتوي توسعه امري الزامي است. تعيين نظام کالبدي هر منطقه جغرافيايي يکي از بخشهاي آمايش سرزمين است. نظام کالبدي که بر اساس بسياري از متغيرهاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، جغرافيايي و نقشهاي جاري عملکردي تعريف مي شود، متضمن حرکت بسوي بهره­برداري پايدار در راستاي توسعه پايدار است. در بسياري از کشورها صنعت گردشگري تحولات عميقي در ابعاد مختلف ايجاد کرده است. ازاينرو استفاده از مفاهيم گردشگري محور اصلي برنامه ريزي و تعيين نظام کالبدي محور زاينده رود مي باشد.

 

  47صفحه فایل ورد منابع  دارد قیمت: 7000تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

 


تاثیر گردشگری الکترونیک و شرکت های مجازی در رشد گردشگری منطقه

1495 بازدید

تاثیر گردشگری الکترونیک و شرکت های مجازی در رشد گردشگری منطقه

چکیده

پیشرفت پرشتاب و توسعه روز افزون فناوری اطلاعات و ارتباطات مهمترین مشخصه دنیای معاصراست.بهره گیری فراگیر و اجتناب ناپذیر از امکانات نوین ارتباطی و بزرگراههای اطلاعاتی باعث کوتاه شدن فوق العاده فاصله ها و زمان شده است و دهکده جهانی،حاصل نفوذ و گسترش ابزارهای ارتباطی جدید و دستاوردهای تکنولوژیکامپیوتری بر تمامی عرصه های زندگی انسانی است. صنعت گردشگری نیز از جمله عرصه های انسانی است که تحت تاثیر فناوری اطلاعات قرار گرفته است و احتمالا در آینده ای نزدیک به صنعت گردشگری الکترونیکی تبدیل می شود.هدف این مقاله بررسی ماهیت و توسعه صنعت گردشگری الکترونیکی در منطقه اصفهان و شهر کرد و یزداست.این صنعت بوسیله شرکت های مجازی که می توانند کیفیت و اطمینان در تحویل سریع خدمات گردشگری را با هزینه ای کمتر و انعطاف پذیری بالاتر ارائه دهند شکل می گیرد که تاثیر زیادی بر رشد صنعت توریسم منطقه دارد.

واژگان کلیدی: جهانی شدن، سازمان های مجازی، گردشگری الکترونیک.

 

  19صفحه فایل ورد فونت 14 منابع و پاورقی دارد قیمت: 6500تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

 


بررسی عوامل موثر بر حفظ امنيت اجتماعی توريسم

1256 بازدید

بررسی عوامل موثر بر حفظ امنيت اجتماعی توريسم ( مطالعه موردي گردشگران خارجي استان اصفهان )

 

چكيده

صنعت گردشگري به عنوان مسالمت آميز ترين جنبش خانواده بشري شناخته شده است و به عنوان مؤثرترين عامل در ايجاد تفاهم ميان ملتها و استوار ساختن صلح جهاني نقش اساسي ايفا مي كند. بطوريكه اقتصاددانان آن را "صادرات نامرئي" مي خوانند.

اين مقاله بر مبناي پژوهشي است كه طي آن تلاش شده است، جهت حفظ اين تفاهم، ميزان احساس امنيت توريست توسط دو متغير نقش نيروي انتظامي و تبليغات در كشور سنجيده شود كه با راهبرد پيمايشي از 50968 گردشگر خارجي كه در سال 1388 از اصفهان ديدن كرده اند، نمونه 381 نفري انتخاب شده است و با استفاده از پرسشنامه روند منظمي براي جمع آوري اطلاعات صورت گرفته است. نتايج نشان مي دهد كه بين نقش نيروي انتظامي و احساس امنيت اجتماعي در جامعه ميزبان رابطه معنا داري وجود دارد. همچنين تبليغات و رسانه ها براحساس امنيت توريست تأثير مستقيم دارند و رابطه بين اين دو متغير مثبت و معنادار مي باشد. 

كليد واژه : احساس امنيت، توريست، نيروي انتظامي، تبليغات. 

 

 

  27صفحه فایل ورد فونت 14 منابع  و پاورقی دارد قیمت: 5000تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

 


بررسی اثر توریسم بر نابرابری درآمدی

1371 بازدید

بررسی اثر توریسم بر نابرابری درآمدی  (مطالعه ی موردی کشورهای گروهD – 8  )

چكيده

امروزه جهانگردي و گردشگري مفهوم و جرياني كاملاً متفاوت با گذشته پيدا كرده است، زمينه ي اقتصادي آن بيش از پيش افزايش يافته است. توسعه ي صنعت توريسم براي كشورهاي در حال توسعه كه با معضلاتي چون نرخ بيكاري بالا، محدوديت منابع ارزي و اقتصاد تك محصولي مواجه هستند، از اهميت فراواني برخوردار است. بنابراين، حداقل به منظور تنوع بخشيدن به منابع رشد اقتصادي و درآمدهاي ارزي و هم چنين ايجاد فرصتهاي جديد شغلي و در نتيجه كاهش فقر و بهبود سطح زندگي توسعه صنعت توريسم داراي اهميت است. از آنجا كه نابرابري درآمدي يكي از معضلات اساسي كشورهاي در حال توسعه است در اين تحقيق ارتباط صنعت توريسم و نابرابري درآمدي را در كشورهاي گروه 8-D و در دوره ي زماني 2005-1990 را به روش داده هاي تابلويي به بوته آزمون گذاشته شد. و در اين راستا از آزمون هاي مانايي سري ها، F ليمر و آزمون هاسمن استفاده گرديد. نتايج اين مطالعه تجربي حاكي از اين است كه توسعه صنعت توريسم در كشورهاي مذكور نابرابري درآمدي را افزايش مي دهد.

واژگان كليدي:

صنعت توريسم، نابرابري درآمدي، كشورهاي گروه8-D، داده هاي تابلويي

 

  64صفحه فایل ورد منابع انگلیسی و فارسی و پاورقی دارد قیمت: 13000تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه گردشگری در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری0216647969